Alueelliset metsäohjelmat | Metsäkeskus

Alueelliset metsäohjelmat

Lisätietoja

Jyrki Haataja
aluekehityksen johtava asiantuntija
puh. 029 432 5000
jyrki.haataja(at)metsakeskus.fi

Alueelliset metsäohjelmat 20212025

Alueelliset metsäohjelmat kaudelle 20212025 valmistuvat syksyllä 2020.

Uusimpiin metsäohjelmien seurantaraportteihin pääset sivulta Metsien kehitys maakunnittain.

Alueelliset metsäohjelmat 20162020

Alueelliset metsäohjelmat 20162020 ovat maakunnallisen metsäsektorin kehittämissuunnitelmia ja työohjelmia. Ohjelmat on tehty yhteistyössä maakunnallisten metsäneuvostojen kanssa. Metsäohjelmien sisältö on hyväksytty alueellisissa metsäneuvostoissa vuoden 2015 lopulla.

Maakunnallisten metsäohjelmien tavoitteet nousevat alueiden omista kehittämistarpeista ja kansallisen metsästrategian tavoitteista. Ohjelmissa on sovitettu yhteen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset tavoitteet.

Alueelliset metsäohjelmat ja luonnonhoidon toteutusohjelmat

Ohjelmakaudelle 20162020 metsäohjelmat on laadittu neljälletoista maakuntajaon mukaiselle alueelle.

Luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma (TOTELMA) on Suomen metsäkeskuksen ja sen alueiden luonnonhoidon edistämisen suunnitelma julkisilla varoilla tuetun luonnonhoidon kohdistamiseksi. Toteutusohjelma suuntaa Metsäkeskuksen luonnonhoidon rahoitusta ja toimeenpanoa sekä tehostaa toimintaa. Toteutusohjelma on laadittu osana alueellista metsäohjelmaa (AMO) jokaiselle neljälletoista alueellisen metsäneuvoston alueelle.

Alueellisten metsäohjelmien toimenpiteiden päivitys

Alueellinen metsäohjelma on ollut valmistumisestaan lähtien koko metsäalan toimijoiden yhteinen työ- ja toimeenpano-ohjelma. Ohjelmien toimenpiteitä on valmisteltu ja toteutettu aktiivisesti tehtyjen priorisointien mukaan. Metsäneuvostot täydensivät priorisoidut toimenpiteet alueellisten metsäohjelmien loppujakson (20182020) tuloksekasta toimeenpanoa varten loppuvuodesta 2017.

Koko maa

Vastuuhenkilö Seppo Leinonen

Kainuu

Vastuuhenkilö Tuomo Mikkonen

Pohjois-Pohjanmaa

Vastuuhenkilö Eeva-Liisa Repo

Lappi

Vastuuhenkilö Ulla Huusko

Keski-Suomi

Vastuuhenkilö Seija Tiitinen-Salmela

Pohjois-Savo

Vastuuhenkilö Seppo Niskanen

Pohjois-Karjala

Vastuuhenkilö Leena Leskinen

Lounais-Suomi

Vastuuhenkilö Tapio Nummi

Pirkanmaa

Vastuuhenkilö Ari Lähteenmäki

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa

Vastuuhenkilö Yrjö Ylkänen

Kaakkois-Suomi

Vastuuhenkilö Jouni Väkevä

Etelä-Savo

Vastuuhenkilö Antti Heikkilä

Pohjanmaa

Vastuuhenkilö Mårten Lövdahl

Häme

Vastuuhenkilö Jouni Rantala

Uusimaa

Vastuuhenkilö Karen Wik-Portin

AMO-valmisteluun liittyviä ohjelmia

 

.