Asiointilupa – Metsään.fi-palvelun käyttäminen toisen henkilön valtuuttamana | Metsäkeskus

Asiointilupa – Metsään.fi-palvelun käyttäminen toisen henkilön valtuuttamana

Lisätietoja

Metsäkeskuksen asiakastuki
puh. 029 432 409, asiakastuki(at)metsakeskus.fi

Jos sinut on merkitty kiinteistörekisteriin metsätilan omistajaksi, pääset käyttämään Metsään.fi-metsänomistajapalvelua suoraan omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Kiinteistöjen omistajatiedot päivittyvät Metsäkeskukseen automaattisesti lainhuutotiedoista.

Asiointiluvan haltija

Metsänomistajana voit antaa toiselle henkilölle luvan katsoa metsäsi tietoja Metsään.fi-palvelussa. Toiselle henkilölle annettua käyttöoikeutta kutsutaan asiointiluvaksi. Asiointiluvallinen voi myös tehdä metsänkäyttöilmoituksia, Kemera-rahoitushakemuksia ja -toteutusilmoituksia sekä lähettää palveluilmoituksia. Asiointiluvalla ei voi antaa suostumuksia metsänomistajan puolesta palveluntarjoajille eikä lähettää työkohdeilmoituksia.

Täytä asiointilupalomake yhdessä asiointiluvan saajan kanssa. Voit toimittaa allekirjoitetun lomakkeen sähköpostitse kirjaamo(at)metsakeskus.fi tai kirjepostina osoitteeseen Suomen metsäkeskus, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti. Lisää kuoreen merkintä "Metsään.fi-asiakirja". Huomioithan, että tavallinen sähköposti ei kulje suojatussa yhteydessä. Otamme yhteyttä, kun tiedot on päivitetty ja kirjautuminen Metsään.fi-palveluun onnistuu.

Kuolinpesän osakas

Jos olet kuolinpesän osakas, pääset Metsään.fi-palvelun käyttäjäksi toimittamalla Metsäkeskukseen otteen perukirjasta. Perukirjan otteesta on käytävä ilmi vähintään:

  • perinnön jättäjän nimi ja henkilötunnus
  • kuolinpesän osakkaat sekä heidän henkilötietonsa ja ajantasaiset yhteystiedot
  • metsätilojen tiedot
  • perukirjan oikeaksi todistaneiden allekirjoitukset

Voit toimittaa otteen perukirjasta sähköpostitse asiakastukeemme: asiakastuki(at)metsakeskus.fi tai kirjepostina osoitteeseen Suomen metsäkeskus, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti. Lisää kuoreen merkintä "Metsään.fi-asiakirja". Huomioithan, että tavallinen sähköposti ei kulje suojatussa yhteydessä.

Otamme yhteyttä, kun tiedot on päivitetty ja pääset kirjautumaan Metsään.fi-palveluun.

Yhteismetsät

Yhteismetsän toimitsijamiehellä ja hoitokunnan puheenjohtajalla on oikeus Metsään.fi-palvelun käyttämiseen. Jos kyseessä on suuri yhteismetsä, jonka kiinteistöjen pinta-ala on yli 1000 hehtaaria, on palveluun liittymismahdollisuus käsiteltävä erikseen, jotta palvelun suoriutumiskyvyn riittävyys saadaan varmistettua.

Jos olet kiinnostunut liittymään palveluun yhteismetsän edustajana, ota yhteyttä asiakastukeemme. Tarkistamme, onko meillä jo tarvittavat dokumentit ja tiedot yhteismetsänne osalta ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Yhtymät, avioparit ja muut yhteisomistajat

Yhtymät, avioparit ja muut yhteisomistajat pääsevät käyttämään Metsään.fi-palvelua, jos kaikkien omistajien tiedot löytyvät Metsäkeskuksen tietojärjestelmästä. Jos kirjautuminen palveluun ei onnistu tai jos yhteisomistuksessa olevia kiinteistöjä puuttuu palvelusta, ilmoita siitä Metsäkeskuksen asiakastukeen.

Hallintaoikeuden haltija

Jos sinulla on hallintaoikeus kiinteistöön, pääset käyttämään Metsään.fi-palvelua toimittamalla Metsäkeskukseen dokumentin, josta hallintaoikeus käy ilmi. Voit toimittaa dokumentin sähköpostitse asiakastukeemme: asiakastuki(at)metsakeskus.fi tai kirjepostina osoitteeseen Suomen metsäkeskus, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti. Lisää kuoreen merkintä "Metsään.fi-asiakirja". Huomioithan, että tavallinen sähköposti ei kulje suojatussa yhteydessä.

Otamme yhteyttä, kun tiedot on päivitetty ja pääset kirjautumaan Metsään.fi-palveluun.

Edunvalvoja tai alaikäisen metsänomistajan huoltaja

Jos olet täysi-ikäiselle metsänomistajalle määrätty edunvalvoja, pääset käyttämään Metsään.fi-palvelua toimittamalla Metsäkeskukseen edunvalvojamääräyksen, josta käy ilmi päämiehesi sekä omat henkilötietosi. Alaikäisen metsänomistajan huoltajan kohdalla vastaava asiakirja on esimerkiksi virkatodistus.

Voit toimittaa otteen asiakirjasta sähköpostitse asiakastukeemme: asiakastuki(at)metsakeskus.fi tai kirjepostina osoitteeseen Suomen metsäkeskus, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti. Lisää kuoreen merkintä "Metsään.fi-asiakirja".

Otamme yhteyttä, kun tiedot on päivitetty ja pääset kirjautumaan Metsään.fi-palveluun.

Osakeyhtiöt

Jos olet osakeyhtiön toimitusjohtaja voit toimittaa meille otteen kaupparekisteristä tai muun dokumentin, jossa asemasi ja henkilötunnuksesi käyvät ilmi. Toimita dokumentit joko sähköpostitse asiakastukeemme: asiakastuki(at)metsakeskus.fi tai kirjepostina osoitteeseen Suomen metsäkeskus, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti. Lisää kuoreen merkintä "Metsään.fi-asiakirja". Huomioithan, että tavallinen sähköposti ei kulje suojatussa yhteydessä.

Otamme yhteyttä, kun tiedot on päivitetty ja pääset kirjautumaan Metsään.fi-palveluun.

Julkisyhteisöt, säätiöt ja oppilaitokset, sijoitusrahastot, voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja muut ei-kaupalliset toimijat 

Julkisyhteisöillä tarkoitetaan muun muassa valtiota, kuntaa, kuntayhtymää ja seurakuntaa. Oppilaitoksella tarkoitetaan muun muassa yliopistoja, korkeakouluja, ammattikorkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia, opistoja, lukiota ja peruskouluja. 

Yhteisön päätäntävaltaa käyttävä taho voi nimetä enintään viisi Metsään.fi-palvelun käyttäjää keskuudestaan ja toimittaa Metsäkeskukseen seuraavat tiedot:

  • Palveluun liitettävien metsätilojen kiinteistötunnukset  
  • Palveluun liitettävien käyttäjien tiedot. Käyttäjistä tarvitaan yhteystiedot sekä henkilötunnus.  

Voit toimittaa dokumentit joko sähköpostitse asiakastukeemme: asiakastuki(at)metsakeskus.fi tai kirjepostina osoitteeseen Suomen metsäkeskus, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti. Lisää kuoreen merkintä "Metsään.fi-asiakirja". Huomioithan, että tavallinen sähköposti ei kulje suojatussa yhteydessä.

Otamme yhteyttä, kun tiedot on päivitetty ja pääsette kirjautumaan Metsään.fi-palveluun.

 

.