4.7.2016 alkaen päätöksen saaneet taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon hankkeet eivät voi laajentua | Metsäkeskus

4.7.2016 alkaen päätöksen saaneet taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon hankkeet eivät voi laajentua

Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon hankkeiden pinta-alat eivät voi enää laajentua toteutusvaiheessa siitä, mikä aiemmin hakemuksen perusteella on Metsäkeskuksessa hyväksytty. Muutos on voimassa 4.7.2016 tai sen jälkeen tehdyissä rahoituspäätöksissä.

Päätöstekstiin on tullut tarkentava maininta siitä, että työstä voi tehdä vain yhden toteutusilmoituksen. Näin on tilanne ollut säädösten perusteella myös ennen 4.7.2016 tehdyissä päätöksissä. Metsäkeskus maksaa tuen saajalle yhtenä eränä sen jälkeen kun työ on saatettu loppuun ja Metsäkeskukselle on esitetty siitä hyväksyttävä toteutusilmoitus. Työ on saatettava loppuun viimeistään 31.12.2018. Metsäkeskus ei myönnä töiden loppuun saattamiseen lisäaikaa.

Rahoitettava työlaji voi toteutusilmoituksella edelleenkin muuttua (nuoren metsän hoidosta taimikon varhaishoidoksi ja päinvastoin) siitä, mihin rahoitus on alun perin haettu ja mihin se on myönnetty.

Muutoksen taustalla myöntämisvaltuuden niukkuus ja hakusulku

18.4.2016 voimaan tullut lakimuutos ei salli hoitotyön pinta-alan laajenemista. Lakimuutoksen 48 §:n siirtymäsäännös on antanut Metsäkeskukselle mahdollisuuden harkita, miten menetellä ennen 18.4.2016 saapuneiden hakemusten osalta. Metsäkeskus harkitsi aikanaan, että hyväksymispäätöksiä ei ole syytä muuttaa näiden hakemusten osalta, ja hankkeet voivat laajentua. Tilanne muuttui, kun maa- ja metsätalousministeriö asetti hakusulun toukokuun alussa.

Hankkeiden laajentuminen kuluttaa myöntämisvaltuutta ja näin osaltaan mitätöi hakusulun merkitystä. Tällä perusteella taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon hyväksymispäätöksiä on muutettu 4.7.2016 alkaen eikä hoitotyön pinta-ala voi enää laajentua toteutusvaiheessa.

Metsäkeskus tiedottaa Kemeran ajankohtaisista asioista myös sivulla Ajankohtaista Kemerasta.

Lisätietoja
Aki Hostikka, rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö
p. 050 406 89 87
aki.hostikka(at)metsakeskus.fi

Yrjö Niskanen, rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntija
p. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.