Asiakkuuteen tai jäsenyyteen perustuva metsätiedon luovutus toimijoille | Metsäkeskus

Asiakkuuteen tai jäsenyyteen perustuva metsätiedon luovutus toimijoille

Metsätietolain uudistus toi mukanaan toimijoille mahdollisuuden saada yksityiseen maanomistajaan liittyvät julkiset tiedot Metsään.fi-palvelussa esimerkiksi asiakassuhteen tai jäsenyyden perusteella. Aiemmin tietojen saaminen on, pankkeja ja muita rahoituslaitoksia lukuun ottamatta, edellyttänyt aina maanomistajan antamaa suostumusta.

Tietojen saaminen asiakassuhteen tai jäsenyyden perusteella edellyttää, että Metsäkeskus hyväksyy ilmoitetun henkilötietojen käsittelyn perusteen ja tekee tästä hyväksymisestä päätöksen. Menettely on sama, kuin jos Metsäkeskukseen toimitettaisiin paperimuodossa annettu suostumus ja Metsään.fi-palveluun avattaisiin tekninen käyttöyhteys sen perusteella.

Ensimmäiset asiakassuhteeseen perustuvat suostumukset on lisätty Metsään.fi-palveluun

Ensimmäiset kolme tietopäätöstä, joilla asiakassuhde on hyväksytty käyttöyhteyden avaamisen perusteeksi, on tehty. Päätösten pohjalta kirjataan asiakkaan kohdalle asiakkuuden perusteella vastaava kuin suostumus, vaikka kysymys onkin asiakassuhteesta, jonka olemassaolosta toimija on esittänyt selvityksen. Asiakas ei voi muuttaa suostumuksen tilaa kuten itse antamissaan suostumuksissa. Jos asiakas kokee, että asiakassuhde on loppunut ja haluaa poistaa Metsään.fi-palvelussa näkyvän asiakkuuteen perustuvan suostumuksen, on hänen otettava yhteyttä kyseiseen toimijaan ja pyydettävä toimijaa ilmoittamaan poistosta Metsäkeskuksen asiakastukeen.

Asiakkuuteen tai jäsenyyteen perustuvan tietojen luovutuksen ehdot

Asiakassuhteeseen tai jäsenyyteen perustuva tietojen luovutus Metsään.fi-palvelussa edellyttää niin sanottua yhteysvaatimuksen täyttymistä eli asiakassuhdetta, jäsenyyttä tai niihin rinnastuvaa suhdetta toimijan ja maanomistajan välillä. Lisäksi tietojen edellytetään aina olevan henkilötietolaissa tarkoitetulla tavalla tarpeellisia ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Metsäkeskus on arvioinut edellytysten täyttyvän, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

  1. Metsänomistajan ja toimijan välillä on ollut vähintään kaksi tapahtumaa (esim. puukauppaa tai toimeksiantoa) viimeisimmän viiden vuoden aikana.
  2. Metsänomistajan ja toimijan välillä on jäsenyyssuhde tai pitkäkestoinen metsätalouden palveluja koskeva sopimus ja lisäksi yksi tapahtuma viiden vuoden aikana.
  3. Metsänomistajalla ja toimijalla on meneillään oleva toimeksianto.

Toimijalta tarvitaan kirjallinen pyyntö ja määrämuotoinen asiakaslista tiedostona

Toimija voi pyytää käyttöyhteyden avaamista asiakkuuden tai jäsenyyden perusteella kirjallisella, vapaamuotoiselle pyynnöllä. Pyynnössä toimijan on perusteltava asiakasryhmittäin, miten edellä mainitut perusteet toteutuvat. Mukana seuraavassa asiakaslistassa (excel-tiedosto) on oltava asiakkaasta riittävät tiedot, jotta Metsäkeskus voi kohdentaa avattavan käyttöyhteyden oikealle asiakkaalle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaasta tulee olla etunimi ja sukunimi eri kentissä, osoite, tilan tai tilojen rekisterinumero- tai numerot, mielellään myös y-tunnus.

Toimitettujen tietojen pohjalta Metsäkeskus tekee kohdentamisajon ja merkitsee suostumuksen kohdentuneille asiakkaille. Ajon jälkeen Metsäkeskus lähettää toimijalle tiedon siitä, keiden asiakkaiden kohdalla kohdentaminen onnistui ja keiden kohdalla ei. Toimija voi toimittaa kohdentumattomien listan uudelleen ajettavaksi lisättyään siihen puuttuvia tietoja. On siis tärkeää, että toimija toimittaa meille riittävät tiedot, jotta asiakkaiden kohdentaminen onnistuu.

Lisätietoja:
Veikko Iittainen, metsänomistajien palvelupäällikkö
puh. 040 544 8030

Metsään.fi-toimijapalvelun tiedote 8/2018 pääkäyttäjille, 14.5.2018. Toimijatiedotteet verkkosivulla.


 

.