Etelä-Pohjanmaalla on digitoitu yli 400 kilometriä piennarteitä kartalle | Metsäkeskus

Etelä-Pohjanmaalla on digitoitu yli 400 kilometriä piennarteitä kartalle

Etelä-Pohjanmaalla on kartoitettu ja digitoitu noin 445 kilometriä piennartasanteita. Piennartasanteet ja -tiet näkyvät nyt peruskartalla sekä Metsäkeskuksen karttapalvelussa.

Metsäkeskuksessa on selvitetty ja digitoitu vuosina 2005–2016 rahoitetuissa metsäojitushankkeissa tehdyt piennartasanteet, jotka eivät ole aikaisemmin näkyneet peruskarttapohjalla.

Maanmittauslaitos on vienyt nykyiseen tieverkostoon liittyvät piennartiet maastotietokantaan ja julkaissut ne karttapalvelussaan. Nyt lisätyt piennartiet tullaan julkaisemaan myös tulevissa karttajulkaisuissa. Piennartiet näkyvät kartalla paksulla katkoviivalla merkittyinä ajopolkuina.

Kaikki piennartiet, myös sellaiset joilla ei ole yhtymäkohtaa muuhun tiestöön, on julkaistu karttapalveluna myös Metsäkeskuksen nettisivuilla. Nyt julkaistut piennartasanteet ovat keskimäärin 363 metrin pituisia, pisimmät jopa kilometrejä.

Digitointi tehtiin Piennartasanteiden kartoituksella ja digitoinnilla tehoa pehmeiden maiden puunkorjuuseen -hankkeessa, jonka on rahoittanut Etelä-pohjanmaan liitto, Maakunnan kehittämisrahastosta.

Kartoilla näkyy myös Keski-Pohjanmaan alueella olevat piennartiet. Tiedot niistä on digitoitu ja julkaistu viime vuonna.

Kulkuyhteydet kiinnostavat puun ostajia

Kartalla näkyvät piennartasanteet ovat avainasemassa kun tehdään puukauppaa.  Puunostajat kiinnostuvat leimikosta, kun kartalla näkyy selvä kulkuyhteys leimikolle. Puunkorjuussa ja lähikuljetuksessa piennartasanteet vähentävät myös maastolle ja puustolle aiheutuvia korjuuvaurioita ja urapainumia. Puun ostajien lisäksi maastossa olevat kulkuyhteydet kiinnostavat myös esimerkiksi pelastuslaitosta.

Ojitusalueelle rakennetut piennartasanteet pidentävät korjuuaikaa ja tehostavat puun lähi- ja kaukokuljetusta. Piennartasanteen tekemiseen on mahdollista saada rahoitusta osana kunnostusojitushanketta.

Lisätietoja:
Tatu Viitasaari
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 3140 472
tatu.viitasaari(at)metsakeskus.fi

.