Hankehakuaikaa jatkettu Porin kulotuksen luonnonhoitohankkeelle | Metsäkeskus

Hankehakuaikaa jatkettu Porin kulotuksen luonnonhoitohankkeelle

Metsäkeskus hakee toteuttajaa kulotuskohteelle Porin kaupungissa Satakunnassa. Hakuaikaa on jatkettu 5.4.2018 klo 16.00 asti.

Kulotushankkeessa poltetaan suurin osa avohakatun kuvion hakkuutähteestä, osa humuskerroksesta sekä kuviolle jätetty säästöpuuryhmä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä talousmetsään monimuotoisuudelle arvokkaita metsän rakennepiirteitä, palanutta puuta ja lahopuuta sekä tuottaa kuvion laajuinen metsäpaloympäristö.

Hankehaussa valittu toteuttaja vastaa kulotuksen paloturvallisuudesta. Toteuttajalla on myös vastuuvakuutus vahinkojen varalta.

Pääosa hankkeen töistä tulee toteuttaa 31.8.2019 mennessä. Hankkeen lopputyöt ja raportointi tulee tehdä 28.2.2020 mennessä.

Hakuaikaa on jatkettu 5.4.2018 klo 16.00 asti.

Tutustu hankkeen tarkempiin hakuohjeisiin, sähköisiin hakulomakkeisiin ja alueelliseen suunnitelmaan karttoineen.

Lisätietoja
Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
050 3140 440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Jarmo Uimonen
luonnonhoidon asiantuntija
040 5253 053
jarmo.uimonen(at)metsakeskus.fi
(HUOM! lomalla vko 13)

.