Kemera-hakemusten ja -toteutusilmoitusten käsittely nopeutuu kevään aikana | Metsäkeskus

Kemera-hakemusten ja -toteutusilmoitusten käsittely nopeutuu kevään aikana

Suomen metsäkeskus automatisoi Kemera-tukihakemusten ja -toteutusilmoitusten käsittelyä sekä tuen myöntämistä ja sen lopullista määrää koskevaa päätöksentekoa. Automaattisen päätöksenteon mahdollistaa kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin tehty muutos, jonka presidentti vahvisti 11.1.2019. Lain muutokset tulevat voimaan 16. tammikuuta.

Automaattinen päätöksenteko on muutoksen jälkeen mahdollista taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen Kemera-tuesta päätettäessä.

Kemera-tukihakemuksella ja -toteutusilmoituksella Metsäkeskukselle ilmoitettavia tietoja verrataan Metsäkeskuksen tietojärjestelmän tai sähköisen rajapinnan kautta käytettävissä olevan viranomaisen tietojärjestelmän vastaaviin tietoihin. Kun nämä tuen myöntämisen tai maksamisen edellytyksenä olevat seikat ovat tarkistettavissa tietojärjestelmistä, eikä puutteita tai ristiriitaisuuksia ole, voi tuen myöntämistä ja maksamista koskeva päätöksenteko tapahtua automaattisesti.

- Jos Kemera-asiakirjoista esimerkiksi puuttuu tarvittavia tietoja tai automaattivertailussa havaitaan tiedoissa ristiriitaisuuksia, siirtyy asia Metsäkeskuksen toimihenkilön käsiteltäväksi. Tällaisissa tapauksissa toimihenkilöt selvittävät tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset, sanoo metsälainsäädännön johtava asiantuntija Janne Uitamo Metsäkeskuksesta.

Automaattisesta käsittelystä hyvät kokemukset

Metsäkeskuksessa on ollut jo syksystä 2016 lähtien käytössä menettely, jossa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-toteutusilmoitukset on tarkastettu automaattisesti.

Tietojärjestelmä on tarkastanut toteutusilmoituksiin sisältyvät tiedot, ja kunnossa olevat rahoitushakemuksia täysin vastaavat ilmoitukset ovat siirtyneet suoraan maksujen hyväksyjälle.

Viime vuonna automattiseen käsittelyprosessiin ohjautui reilu kolmannes taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-toteutusilmoituksista, eli yhteensä 10 043 ilmoitusta.

Automaattinen käsittely on nopeuttanut tukien maksamista niin, että tuki on pystytty maksamaan jopa toteutusilmoituksen saapumista seuraavana päivänä.

- Kun toteutusilmoitus toimitetaan Metsäkeskukseen sähköisesti esimerkiksi Metsään.fi-palvelun kautta, aikaa ei kulu myöskään asiakirjan tallentamiseen ja automaattiprosessi voi olla todella sujuva, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Metsäkeskuksesta.

Automaattisen käsittelyn laajentuminen lisää tuottavuutta Metsäkeskuksessa ja vapauttaa toimihenkilöiden työaikaa asiakirjojen käsittelystä esimerkiksi asiakaspalveluun. Asiakkaat hyötyvät hakemusten ja toteutusilmoitusten nopeutuvista käsittelyajoista.

Lainmuutosta on ennakoitu Metsäkeskuksen tietojärjestelmien kehitystyössä, ja uudet automaatiot saadaan käyttöön kevään aikana.

Lisätietoja:

Janne Uitamo
metsälainsäädännön johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 040 525 3604
janne.uitamo(at)metsakeskus.fi

Yrjö Niskanen
hankehallinnon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.