Kemera-metsätieohjeet muuttuvat 1.1.2019 alkaen | Metsäkeskus

Kemera-metsätieohjeet muuttuvat 1.1.2019 alkaen

Metsäteholta on valmistunut uudet metsätieohjeet. Ohjeita on valmisteltu pitemmän aikaa ja ensimmäisiä infotilaisuuksia Metsäteho on järjestänyt toimijoille jo vuoden 2016 puolella. Ohjeet ovat nyt niin valmiit, että niihin ei ole tiedossa lähiajalle ajoittuvia oleellisia täsmennyksiä.

Metsätieohjeiden muutoksissa on pyritty ottamaan huomioon nykyisen puunkuljetuksen tavoitteet mahdollisimman hyvin: muun muassa ympärivuotinen liikennöinti, maa on jäätyneenä aiempaa lyhyemmän ajan, kotimaisen puunkorjuun määrät ovat kasvaneet ja puutavara-autot kuljettavat entistä raskaampia kuormia.

Muutokset voimaan 1.1.2019 alkaen Kemera-rahoitteisissa tietöissä

Kemera-rahoituksella tuettavissa metsäteiden perusparannuksen ja uusien metsäteiden rakentamisen töissä uusien tieohjeiden soveltamista edellytetään vuoden 2019 alusta. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia ohjeita sovelletaan niihin teihin, joiden tekemisestä tai perusparannuksesta tiekunta tekee päätöksen 1.1.2019 tai sen jälkeen. Kemera-hakemuksen saapumispäivämäärä Metsäkeskukseen ei siis ole tässä asiassa ratkaisevana tekijänä.

Kemera-tuella rahoitettavat työt ”tulee tehdä metsäalan hyvän ammattikäytännön mukaisesti” (Kemera-laki 35/2015, 6§). Metsätietöissä hyvänä ammattikäytäntönä pidetään Metsätehon laatimia, metsäautoteihin sovellettavia ohjeita.

Uusi toimintaohje ja lomake ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

.