Kemera-tuetuissa terveyslannoituksissa käytettäviin lannoitteisiin on tulossa muutoksia | Metsäkeskus

Kemera-tuetuissa terveyslannoituksissa käytettäviin lannoitteisiin on tulossa muutoksia

Yara Mila Metsän NP -lannoitteen käyttöä ei tueta enää 1.10.2019 alkaen. Uudistuskypsät metsät eivät kuulu terveyslannoituksen Kemera-tuen piiriin.

Toimijatiedote 30.8.2019

Kemera-lain mukaan metsän terveyslannoituksen tukea voidaan myöntää suometsien tuhkalannoitukseen sekä lannoitukseen kohteella, jonka maaperässä esiintyy boorinpuutosta. Lisäksi edellytetään, että lannoitevalmiste soveltuu ravinne-epätasapainon korjaamiseen.

Käytettävän lannoitevalmisteen määrä ja koostumus tulee määritellä puustossa havaittavien kasvuhäiriöiden ja neulasten värivikojen perusteella tai ravinneanalyysin avulla taikka puuston kehityksen ja kasvuolosuhteiden perusteella. Tukea ei myönnetä, jos lannoituksessa käytetään pelkästään kasvatuslannoitukseen tarkoitettua lannoitevalmistetta.

Toteuttamissuunnitelmalla on ilmoitettava käytettävän lannoitevalmisteen nimi ja arvioitu käyttömäärä.

Terveyslannoitukseen on useita sopivia lannoitteita

Kemera-terveyslannoituksessa hyväksytään tällä hetkellä seuraavat lannoitevalmisteet:

  • Ecolanin tuhkatuotteet lukuun ottamatta Ecolan Nitroa
  • Voimalaitosten tuhkatuotteet, edellyttäen tuoteselostetta sekä fosforin ja kaliumin 2 % yhteispitoisuutta
  • Yara Mila Metsän NP, (ei hyväksytä 1.10.2019 alkaen)
  • Yara Vita Bortrack
  • Hankkijan/Kekkilän booriravinne
  • Rakeistus Oy:n boorituhka (Metsän booriravinne)
  • Nekon booriliuos 150

Hyväksyttävien terveyslannoitteiden listalta poistetaan 1.10.2019 alkaen Yara Mila Metsän NP.

Yara Mila Metsän NP -lannoite on tarkoitettu osin kasvatuslannoitteeksi, ja markkinoille on tullut tarjolle edullisempia puhtaita boorilannoitteita, jotka sopivat terveyslannoitukseen.

Lannoitteen käyttöä ei enää tueta niissä terveyslannoituksen Kemera-hankkeissa, joiden rahoitushakemus on saapunut Metsäkeskukseen lokakuun alun jälkeen.

Uudistuskypsät metsät eivät kuulu tuen piiriin

Kemera-terveyslannoituksen tukea ei myönnetä uudistuskypsien metsiköiden lannoittamiseen, koska terveyslannoitus ei ole tällaisilla kohteilla taloudellisesti tarkoituksenmukaista.

Uudistuskypsäksi katsotaan metsikkö, joka on ylittänyt iän tai läpimitan perusteella metsänhoitosuositusten mukaisen alimman uudistuskypsyyden rajan. 

Lisätietoja:

Yrjö Niskanen
hankehallinnon asiantuntija
p. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

Anna Rakemaa
metsäjohtaja
p. 040 352 9080
anna.rakemaa(at)metsakeskus.fi

.