Kemera-tukien hakusulku on yhä voimassa, ministeriö ei ole päättänyt purkamisesta | Metsäkeskus

Kemera-tukien hakusulku on yhä voimassa, ministeriö ei ole päättänyt purkamisesta

Valtion toisessa lisätalousarviossa on osoitettu 30 miljoonaa euroa lisää myöntämisvaltuutta ja 8,444 miljoonaa euroa tukirahoja kuluvan vuoden Kemera-tukiin. Nämä määrärahalisäykset eivät poista Kemera-tukien hakusulkua: Maa- ja metsätalousministeriön määräyksen mukaan uusia hakemuksia taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen työlajeihin ei edelleenkään voi tehdä.

– Jos näitä hakemuksia saapuu, Metsäkeskuksen on hylättävä ne. Asia on aivan yksiselitteinen. Nyt liikkuu paljon virheellistä tietoa, että hakusulku olisi purkautunut, hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta sanoo. Hakusulku on voimassa tämän vuoden loppuun.

Valtio kontrolloi Kemerassa kahta asiaa: mahdollisuutta hyväksyä hakemuksia (=myöntämisvaltuus) ja Kemera-tukirahojen määrää (=maanomistajalle töiden toteutuksen jälkeen maksettavia tukieuroja). Myöntämisvaltuuden lisääminen tarkoittaa, että ennen hakusulkua saapuneiden taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon tukihakemusten hyväksyntä jatkuu keskeytyksettä. Hakemuksia on hyväksyntää odottamassa 25 miljoonan euron arvosta.

– Lisätalousarvion 8,444 miljoonan lisäraha töiden toteutukseen ohjataan taimikon ja nuoren metsän hoitotöiden rahoitukseen. Lisäyksen jälkeen niihin töihin on rahaa puolitoistakertaisesti edellisvuosiin nähden, Niskanen sanoo.

Valtiovarainvaliokunnan maatalousjaos on lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä edellyttänyt Maa- ja metsätalousministeriöltä toimia hakusulun purkamiseksi vielä tänä syksynä. Ministeriöstä kuitenkin sanotaan, että hakua ei avata ennen kuin Metsäkeskuksessa jo sisällä olevat hakemukset on käsitelty. Tällä on tarkoitus selkeyttää hankkeisiin sitoutuvan myöntämisvaltuuden käyttöä. – Jos hakemus on jätetty ennen hakusulkua, pitää taimikon varhaishoito ja nuorenmetsän hoidon työt toteuttaa viipymättä, muuten tämän vuoden töiden toteutukseen osoitettuja Kemera-tukirahoja jää käyttämättä.

Ennen hakusulkua haetut tuet voidaan maksaa kaikki

Nyt on varmuus siitä, että kaikille ennen hakusulkua tehdyille taimikonhoidon ja nuoren metsän
hoidon hakemuksille myönnetään rahoitus lisämyöntämisvaltuuden turvin. Sen vuoksi työt näissä
kohteissa kannattaa aloittaa viipymättä.

Katso myös:

Lisätietoa:
Yrjö Niskanen
Suomen metsäkeskus
hankehallinnon asiantuntija
puh. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.