Kirjanpainajatuhojen riski on edellisvuosia pienempi | Metsäkeskus

Kirjanpainajatuhojen riski on edellisvuosia pienempi

Kirjanpainajakuoriaisten parveilusta ennakoidaan tänä keväänä viime vuotta vähäisempää tai korkeintaan samantasoista. Vuoden 2016 viileä ja sateinen kesä ei suosinut kuoriaisten lisääntymistä, ja kirjanpainajakannan koko on todennäköisesti pienentynyt. Kevään lämpöolosuhteet ratkaisevat parveilun ajankohdan ja laajuuden.

Metsätuhoja aiheuttavat kirjanpainajakuoriaiset kärsivät viime vuoden viileästä ja sateisesta kesästä. Kuoriaiset eivät pystyneet tuottamaan kahta sukupolvea kesän aikana. On todennäköistä, että kuoriaiskannan koko on pienentynyt ja parveilu on tänä keväänä edellisvuosia maltillisempaa.

Kirjanpainajan parveilu alkaa, kun lämpötila metsävarvustossa nousee lähellä + 20 astetta. Kevään lämpöolosuhteet ratkaisevat parveilun ajankohdan ja laajuuden.

Kuorellinen puutavara pois metsistä ennen kesää

Suomen metsäkeskus on jo muutaman vuoden ajan kartoittanut Luonnonvarakeskuksen kanssa kirjanpainajakuoriaisten määrää eteläisen Suomen metsissä. Viime vuosina kirjanpainajia on ollut erittäin runsaasti eteläisessä Suomessa ja kuusia on kuollut iskeytymisen seurauksena paljon. Tyypillisesti puita kuolee 4-40 kuusen ryhmänä. Puut ruskettuvat ja neulaset varisevat syksyllä.

– Tuhoriskiä voidaan tehokkaasti pienentää kuljettamalla kirjanpainajan lisääntymisalustaksi soveltuva kuorellinen kuusipuutavara pois metsästä keskikesän määräaikoihin mennessä, muistuttaa valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Jos vahingoittuneita kuusia on metsässä yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria kohden, velvoittaa metsätuholaki poistamaan tuon määrän ylittävän osuuden. Jos kirjanpainajia on runsaasti, kannattaa myös pienemmät puumäärät korjata metsästä.

Kuolleiden ja jo kuorensa pudottaneiden pystypuiden poiskorjaaminen ei vähennä kuoriaiskantaa. Sen sijaan kirjanpainajan luonnolliset viholliset elävät näissä puissa. Lahopuulla on myös tärkeä merkitys luonnon monimuotoisuudelle.

Metsänomistajille tiedotetaan riskikohteista

Suomen metsäkeskus lähettää metsänomistajille kirjeitä kirjanpainajakuoriaisten riskikohteista. Metsänomistajia kehotetaan kiinnittämään huomiota mahdollisiin kirjanpainajatuhoihin metsässään. Riskikohteet on merkitty kirjeen mukana tulevaan karttaliitteeseen. Kirjeitä lähtee tänä vuonna vähemmän kuin vuosi sitten. Se johtuu osittain riskikohteiden analyysitavan muutoksesta. Uudessa analyysissa on huomioitu entistä tarkemmin kuusikonreunan ilmansuunta.

Riskikohteet on selvitetty Metsäkeskuksen paikkatietoaineistosta. Kirjanpainajien iskeytymiselle otollisia kohteita ovat varttuneet kuusikot alueilla, joilla kirjanpainajakanta on runsas, ja joiden läheisyydessä on ollut myrskytuhoja tai aiempia kirjanpainajatuhoja. Lisäksi tuhoille altistaa kuusten sijainti avoimen ja aurinkoisen alueen reunassa. Riskialttiit kohteet näkyvät myös Metsäkeskuksen verkkopalvelussa.

Lisätietoja:
Yrjö Niskanen
valmiuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
puh. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.