Korjuukelpoisuuskartat helpottavat puunkorjuun suunnittelua | Metsäkeskus

Korjuukelpoisuuskartat helpottavat puunkorjuun suunnittelua

Suomen metsäkeskuksen uudet korjuukelpoisuuskartat helpottavat ympärivuotista puunkorjuuta ja sen suunnittelua. Kartta-aineistosta voi tarkastaa, missä maasto kantaa korjuukalustoa eri vuodenaikoina. Myös maasto- ja puustovauriot vähenevät, kun hakkuita tehdään keliolosuhteiltaan sopivissa kohteissa. Korjuukelpoisuuskarttoja on kehitetty yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä –kärkihankkeessa. Kartat on tuottanut Arbonaut Oy.

Metsäkeskuksen korjuukelpoisuuskartat tukevat puunoston ja -korjuun suunnittelua. Karttatietojen avulla metsäkoneyrittäjien on helppo nähdä, koska millekin hakkuualalle voi mennä töihin. Näin puunkorjuuta on mahdollista rytmittää entistä tasaisemmin ympäri vuoden. Myös maasto- ja puustovauriot vähenevät, kun maaston kantavuus huomioidaan hakkuiden ja korjuutöiden ajoituksessa.

Korjuukelpoisuuskarttoja on toistaiseksi saatavilla 21 alueelta eri puolilta Suomea ja yhteensä noin 4 miljoonan hehtaarin alalta. Kartoilla erottuvat selvät talvileimikot, kelirikkoajan kohteet sekä kesäkorjuuseen sopivat kivennäis- ja turvemaat. Kesäkorjuukohteissa on huomioitu myös sateisuuden vaikutus maaston kantavuuteen. Kartta-aineistoa päivitetään ja täydennetään ensi vuonna.

- Kartat on tehty yhdistämällä metsien laserkeilaustietoa ja muita tietolähteitä. Nyt julkaistut aineistot ovat Metsäkeskuksen aiempien vuosien inventointialueilta, ja ne on valittu yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa, kertoo paikkatietoasiantuntija Seppo Kilpiäinen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäalan toimijat ovat osallistuneet aktiivisesti korjuukelpoisuuskarttojen kehitystyöhön.

- Puutavaran hankintamäärien kasvu ja korjuukaluston tehokas ympärivuotinen käyttö edellyttävät kesäkorjuukelpoisten kohteiden tarkkaa tunnistamista. Korjuukelpoisuuskartat ovat objektiivinen tietolähde, jonka avulla metsäasiantuntijat, yrittäjät ja kuljettajat voivat työskennellä laadukkaammin ja ympäristön kannalta kestävämmin. Tarkemman korjuukelpoisuustiedon avulla uraverkosto sijoitetaan maastoon paremmin ja vähennetään korjuuvaurioita, sanoo kehitysjohtaja Olli Laitinen Metsä Groupista.

Maaston kantavuusmallit karttojen pohjana

Puunkorjuuseen vaikuttavat vuodenaikojen vaihtelu, sääolosuhteet, metsäteiden kunto ja erityisesti maaston kantavuus. Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Metsäteho Oy ja Arbonaut Oy ovat kehittäneet Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä –kärkihankkeessa maaston kantavuutta kuvaavia malleja, joita on hyödynnetty korjuukelpoisuuskartoissa.

- Maaston kantavuusmalleja kehitetään edelleen, joten seuraavat kartta-aineistot ovat entistä laadukkaampia, lupaa metsätiedon palvelupäällikkö Jorma Jyrkilä Suomen metsäkeskuksesta.

Uusia korjuukelpoisuuskarttoja voi selata ja ladata käyttöön Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilta. Metsänomistajat ja toimijat näkevät hakkuukohteen korjuukelpoisuuden kuviokohtaisesti myös Metsään.fi-palvelun karttanäkymässä.

Lisätietoja:
Jorma Jyrkilä
metsätiedon palvelupäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 040 723 2641
jorma.jyrkila(at)metsakeskus.fi

Seppo Kilpiäinen
paikkatietoasiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 592 0981
seppo.kilpiainen(at)metsakeskus.fi

Olli Laitinen
kehitysjohtaja
Metsä Group
p. 050 034 4597
olli.laitinen(at)metsagroup.com

.