Kuorellinen havupuutavara tulee kuljettaa metsistä pois ennen keskikesää | Metsäkeskus

Kuorellinen havupuutavara tulee kuljettaa metsistä pois ennen keskikesää

Metsänomistajien ja puutavaran omistajien tulee huolehtia havupuutavaran korjuusta metsätuholain määräajoissa, etteivät hyönteistuhot pääse leviämään metsissä. Kuusia vahingoittavien kirjanpainajakuoriaisten populaatio oli viime vuonna kasvussa, mutta kevään vaihtelevat säät eivät ole suosineet kaarnakuoriaisten parveilua viime vuoden malliin.

Talvella oli paljon lumituhoja varsinkin Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa, mikä on lisännyt kaarnakuoriaisten pesäpaikoiksi sopivan vahingoittuneen havupuun määrää metsissä.

- Metsiin jääneekin kesän yli tuoreita rungon osia kaarnakuoriaisten pesimispaikoiksi. Tämän seurauksena hyönteisten populaatio kasvanee näillä alueilla parin lähivuoden aikana, arvioi valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus lähettää metsänomistajille kesällä kirjeitä kirjanpainajakuoriaisten riskikohteista. Metsänomistajia kehotetaan kiinnittämään huomiota mahdollisiin kirjanpainajatuhoihin metsässään. Riskikohteet on merkitty kirjeen mukana tulevaan karttaliitteeseen ja ne näkyvät myös Metsäkeskuksen verkkopalvelussa

Kaarnakuoriaiset pesiytyvät puutavarapinoihin ja heikkoihin pystypuihin

Havupuille vahingolliset kaarnakuoriaiset parveilevat keväällä, kun maanpinnan lämpötila nousee noin +20 asteeseen. Parveilun aikana kuoriaiset pesiytyvät tuoreisiin puutavarapinoihin ja heikentyneiden pystypuiden nilakerrokseen. 
Kesän puolivälin jälkeen uusi, moninkertaistunut kuoriaissukupolvi, poistuu puista lähimaastoon. Kirjanpainajien ja muiden tuhohyönteisten pesäpaikkoina olleet puut ja puutavarapinot tulisikin kuljettaa pois ennen uuden sukupolven maastoutumista.

Uuden hyönteissukupolven maastoutuminen tapahtuu eteläisessä Suomessa aiemmin kuin pohjoisessa Suomessa. Metsätuholaissa on säädetty tällä perusteella päivämäärät, joihin mennessä puut on kuljetettava pois metsästä ja tienvarsilta eri puolilla Suomea.

Metsätuholain mukaan kuuset on kuljetettava pois metsästä 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta ja männyt 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta. Metsätuholaki ei koske lehtipuita. Pieniä puumääriä voi jättää metsään lisäämään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoa metsätuholain määräajoista ja velvoitteista on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Yrjö Niskanen
valmiuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 0400 653 863
yrjo.niskanen(a)metsakeskus.fi

Aki Hostikka
rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 406 89 87
aki.hostikka(at)metsakeskus.fi

 

.