Lisää osaamista ja yhteistyötä metsä- ja luontopalveluyrityksien kasvun tueksi | Metsäkeskus

Lisää osaamista ja yhteistyötä metsä- ja luontopalveluyrityksien kasvun tueksi

Työtehoseuran ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyössä toteuttamassa hankkeessa ’Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille - MeLua metsään’ tuotetaan metsä- ja luontopalveluyritysten liiketoiminnan kasvuun, kehittymiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävä matalan kynnyksen oppimis- ja verkostoitumisohjelma, joka antaa tukea ja työkaluja kehittyville yrittäjille.

Biotalouden kehitys avaa yhä lisääntyvässä määrin uusia liiketoimintamahdollisuuksia metsäisille yrittäjille. Metsäpalveluyrityksille kasvun paikat näyttäytyvät muun muassa metsänhoitopalveluiden lisääntyvänä kysyntänä erityisesti metsäteollisuuden raaka-ainekysynnän myötä. Kiinnostus metsään liittyviä luonnontuotteita ja matkailupalveluita (esim. terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät palvelut) kohtaan niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla on kovaa. Kasvu näkyy metsä- ja luontopalvelu- sekä luonnontuotealan yritysten määrän lisääntymisenä ja yritysten laajentumisena.

Pienten metsä- ja luontopalveluyritysten toiminnassa päivittäisen työn osuus korostuu ja yrityksen toiminnan edistämiseen tarvittavan liiketoimintaosaamisen kehittämiseen on yleensä melko vähän aikaa ja resursseja. Tästä johtuen yritysten kynnys hakeutua tarjolla oleviin, pidempikestoisiin koulutuksiin on korkea. MeLua metsään -hankkeessa kynnystä pyritään madaltamaan tulemalla lähelle yritystä ja kohdentamalla panokset juuri niihin asioihin, jotka ovat yrityksen kehittymiselle keskeisiä. Alueellisissa tapaamisissa mietitään keinoja yritysten tunnettuuden, näkyvyyden ja verkostoitumisen lisäämiseen.

Toimintansa kehittämiseen satsaavat yritykset saavat mahdollisuuden osallistua alueelliseen pienryhmätoimintaan. Pienryhmien tapaamisissa eri teemoja voidaan pohtia yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Pienryhmätoiminnan lisäksi hankkeessa järjestettäviin yhteisiin verkostoitumistapahtumiin ja opintomatkoille kutsutaan mukaan laajasti muita alan yrittäjiä sekä keskeisiä toimijoita ja sidosryhmiä. 

Hanke polkaistaan käyntiin kesällä FinnMETKO-messujen yhteydessä. Syksyllä alkavat koko maassa järjestettävät tilaisuudet. Näihin ilmaisiin starttitapahtumiin ovat kaikki metsä- ja luontopalveluyrittäjät tervetulleita. Yhteistyöllä ja koulutuksella saamme juuri sopivasti melua metsään.

Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille - MeLua metsään! on Työtehoseuran koordinoima kolmivuotinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa. Hankkeen rahoittaa pääasiassa maa- ja metsätalousministeriö. MeLua metsään! -hankkeessa (lyhenteen takana metsä- ja luontopalveluyritykset) tavoitteena on edistää metsäalan yritysten kasvua yrittäjien osaamista ja verkostoitumismahdollisuuksia parantamalla.

MeLua metsään -hanke on suunnattu laajasti metsä- ja luontopalveluyrittäjille ja ammatinharjoittajille, yritysten osakkaille tai muille vastuullisessa asemassa työskenteleville. Hankkeeseen pyritään osallistamaan 100 metsätalouden ja luonnontuotealan yrittäjää eri puolilta Suomea. Hankkeen pääkohderyhmänä on 1-10 henkilöä työllistävät mikroyritykset.  

Vastaa koulutuskyselyyn ja voita matka FinnMETKO 2018 -näyttelyyn

Lisätietoja:

Sanna Kasurinen
palvelupäällikkö, yritykset ja yhteisöt
Suomen metsäkeskus
p. 040 674 3098
sanna.kasurinen(at)metsakeskus.fi

Henna Hurttala
asiantuntija
Työtehoseura
050 329 7498
henna.hurttala(at)tts.fi

.