Luomukeruualueet Metsään.fi-palvelussa | Metsäkeskus

Luomukeruualueet Metsään.fi-palvelussa

Metsänomistaja voi liittää metsänsä luomukeruualueeksi tekemällä Metsään.fi-palvelussa sopimuksen luomuvalvonnasta.  Metsänomistaja tekee sopimuksen luomukeruualueen selvittäjän kanssa. Sopimus astuu voimaan, kun selvittäjä on hyväksynyt metsätilan luomukeruualueeksi Metsään.fi-palvelussa. Selvittäjä hoitaa valvontaan liittyvät velvollisuudet metsänomistajan puolesta. Sopimuksen teosta ei aiheudu kustannuksia metsänomistajalle.

Sopimus luomuvalvonnasta ei estä metsän talouskäyttöä

Sopimus luomuvalvonnasta ei estä metsän talouskäyttöä, vaan metsänomistaja voi edelleen hoitaa metsäänsä haluamallaan tavalla. Hänen tulee kuitenkin ilmoittaa metsätalouden toimenpiteiden toteuttajalle olevansa sitoutunut luomuehtoihin. Samoin metsänomistajan tulee ilmoittaa luomuselvittäjälle, jos hän aikoo käyttää metsänhoidossa sellaisia lannoitteita tai menetelmiä, jotka eivät täytä luomuehtoja eli niin sanottuja kiellettyjä tuotantopanoksia. Ilmoittaminen onnistuu helposti Metsään.fi-palvelussa. Myös toimija voi tehdä ilmoituksen metsänomistajan puolesta, kun hänellä on suostumus metsätilan tietoihin. Tällöin luomuselvittäjä rajaa kyseisen alueen pois luomutuotantoalueesta tietyksi ajaksi.

Metsäkeskus pitää yllä rekisteriä luomukeruualueeksi rekisteröityneistä kiinteistöistä. Luomuselvittäjällä on ajankohtainen tieto siitä, mitkä metsäalueet milloinkin kuuluvat luomukeruun piiriin.

Uutta Kemera-lomakkeessa

Rahoitushakemuslomakkeeseen on tullut uusi ominaisuus. Kun täytät rahoitushakemukseen kuviotietoja niin voit valita karttatasoksi Viranomaisasiointi. Saat halutessasi näkymään ne kuviot, joille on jo aiemmin haettu Kemera-rahoitusta tai joista on tehty Kemera-toteutusilmoitus. Klikkaamalla hiirellä kuvion päällä näet hakemuksesta päivämäärän, asianumeron ja työlajin. Näin voit tarkistaa, ettet ole hakemassa Kemera-tukea sellaiselle kohteelle, jolle on tuki jo aiemmin myönnetty.

Miten saan uusia asiakkaita ja suostumuksia?

Saat Metsään.fi-toimijapalvelusta enemmän hyötyä, kun hankit mahdollisimman monelta metsänomistajalta suostumuksen hänen tilatietoihinsa.

Voit pyytää Metsäkeskuksesta metsänomistajien yhteystietoja tietyin edellytyksin suoramarkkinointia varten. Näin voit kertoa metsänomistajille palveluistasi ja samalla neuvoa heitä antamaan suostumuksen tilatietoihinsa esimerkiksi oikotielinkkiä hyödyntäen.

Saat yhteystiedot lähettämällä Metsäkeskukseen Yhteystietojen tiedonluovutuspyyntö  -lomakkeen. Verkkosivulta löydät myös tiedonluovutuspyyntöön liittyvät ohjeet. Tiedoista veloitetaan maksuperusteasetuksen mukainen maksu, joka on tällä hetkellä 150 e + 0,10 e/osoitetieto.

Oikotielinkki – mutkaton tapa metsänomistajalle antaa suostumus

Oikotielinkin avulla voit ohjata asiakkaan antamaan suostumuksen suoraan yrityksellesi. Pääset luomaan oikotielinkin toimijapalvelun Asiointi-osiossa. Oikotielinkki on helppo jakaa kotisivuilla, lähettää sähköpostitse asiakkaille ja tallentaa omalle koneelle muistiin.

Onko Metsään.fi-toimijapalveluun kirjautumisessa ongelmia?

Jos organisaationne hallinnoi käyttäjävaltuuksia edelleen Katso-palvelussa, on yleisin syy kirjautumisen epäonnistumiseen Katso-tunnuksen lukkiutuminen. Katso-tunnus lukkiutuu, jos sitä ei ole käyttänyt yli vuoteen. Jos hallitsette käyttäjävaltuuksia Suomi.fi-valtuuksissa niin yleisin syy on, että käyttäjää ei ole valtuutettu edustamaan yritystä Metsään.fi-palvelussa. Verkkosivulla on ohje siitä, kuinka näissä tapauksissa voit toimia kirjautumisen epäonnistuessa: https://www.metsaan.fi/kirjautuminen-ei-onnistu.

Verkkosivuilta löytyy myös ohje siitä, kuinka annat valtuuden Metsään.fi-toimijapalvelun käyttöön Suomi.fi-palvelussa

Jos toimijapalveluun kirjautumisessa on edelleen ongelmia, niin ota yhteyttä asiakastukeemme. Asiakastukemme palvelee myös chatissa ma–ti klo 8–18 ja ke–pe klo 8-16, puhelin 029 432 409 ja s-posti asiakastuki(at)metsakeskus.fi.

Metsään.fi pärjää hyvin vertailussa

Metsään.fi-palvelun käyttäjien määrä kasvaa tasaisesti. Käyttäjät arvostavat etenkin palvelun monipuolisia karttoja ja helppoa käytettävyyttä. Palvelu pärjää hyvin myös valtionhallinnon sähköisten palveluiden joukossa. Metsään.fi sijoittui viidenneksi vertailussa, jossa itsearvioitiin 70 valtion sähköistä palvelua yhteisillä kriteereillä. 

Tule tapaamaan meitä Metsäpäiville 31.10.-1.11. Helsingin Jätkäsaareen

Uudistuneet Metsäpäivät tarjoavat mielenkiintoisia aiheita kolmella eri ohjelmalavalla, joissa teemoina ovat ihminen, talous ja tutkimus. Tervetuloa kuulemaan meidän puheenvuorojamme. Löydät meidät myös esittelypisteeltä, jossa teemanamme on Metsään.fi. Tule tutustumaan palveluun ja kertomaan omat ajatuksesi ja toiveesi Metsään.fi-palvelun kehittämisestä.

Hoitaen hyvä tulee! -kampanja metsänomistajille

Teetkö hoitotyöt itse vai teetätkö? Tätä kysymme Metsään.fi-palveluun kirjautuneilta metsänomistajilta. Kaikkien vastanneiden kesken arvomme Jonsered FC2245 -raivaussahan, ovh 879 euroa. Toivomme teidän kertovan kampanjasta metsänomistajille omissa kanavissanne.

Lisätietoja:

Veikko Iittainen, metsänomistajien palvelupäällikkö
puh. 040 544 8030
Metsään.fi-toimijapalvelun tiedote nro 3/2019, 26.9.2019.

.