Luonnonhoitohankkeita avataan hakuun ennätysmäärä | Metsäkeskus

Luonnonhoitohankkeita avataan hakuun ennätysmäärä

Metsäkeskus avaa vuoden kolmannen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen luonnonhoitohankkeiden haun 14.10.2019. Kemera-tukea myönnetään monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin, arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta.

Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään, ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle Kemera-rahoituksen.

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.

Luonnonhoitohankkeita monessa maakunnassa

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita. Nyt etsitään toteuttajia 24 luonnonhoitohankkeelle eri puolilla Suomea.

Monimuotoisuutta edistäviä kulotushankkeita avataan hankehakuun Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä.

Vesiensuojeluhankkeisiin etsitään toteuttajia Lapissa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Kanta-Hämeessä.

Lisäksi haetaan toteuttajia suo- ja pienvesielinympäristöjen kunnostushankkeille Pohjois-Pohjanmaalle, Pohjois-Savoon, Etelä-Pohjanmaalle ja Kanta-Hämeeseen sekä lehtometsien hoitohankkeille Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle, Pohjois-Savoon ja Varsinais-Suomeen.

Luonnonhoitohankkeiden haku alkaa 14.10.2019. Kaikkien hankkeiden tarkemmat tiedot julkaistaan kolmen viikon sisällä Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Hakuaika on hankekohtainen ja tavallisesti 3-4 viikkoa.

Lisätietoja:
Riikka Salomaa
luonnonhoidon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 040 7758 253
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi

Jarkko Partanen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 3368 860
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi

.