Luonnonhoitokortin osaamiskokeella osoitat osaamisesi luonnonhoidossa | Metsäkeskus

Luonnonhoitokortin osaamiskokeella osoitat osaamisesi luonnonhoidossa

Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitokortin osaamiskoe on käytännönläheinen koe, jonka avulla voi osoittaa oman osaamisensa talousmetsien luonnonhoidossa ja vahvistaa sitä. Luonnonhoitokortti tulisi olla etenkin metsäkoneenkuljettajilla, metsureilla sekä leimikon ja metsänhoitotöiden suunnittelijoilla.

Luonnonhoitokortin osaamiskoe on uudistunut

Luonnonhoidon osaamiskokeeseen on tehty uudistuksia yhteistyössä Tapio Oy:n kanssa ja uudistettu koe otetaan käyttöön vuonna 2019. Uudistukset koskevat osaamiskokeen sisällön lisäksi myös oppimateriaaleja.
Oppimateriaalina on Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset tietyiltä osin. Oppimateriaaliin on lisätty suosituksista muun muassa eri-ikäisrakenteisen metsän rakennepiirteet ja hakkuut sekä maanmuokkaukseen ja vesitalouden järjestelyihin liittyvät osat.

Uutena oppimateriaalina ovat Monimetsä-hankkeessa tuotetut talousmetsien luonnonhoidon neuvontamateriaalit. Neuvontatyökalu sisältää metsänkäsittelytavoittain työohjeita, kuinka talousmetsien luonnonhoitoa voidaan edistää hoito- ja hakkuutöissä.

Kaksiosainen käytännönläheinen koe

Osaamiskoe koostuu monivalintakokeesta ja maastotehtävistä. Hyväksytty suoritus ja luonnonhoitokortin saaminen edellyttävät molempien kokeen osien hyväksyttyä suoritusta. 

Luonnonhoitokortin sisäosuus toteutetaan jatkossa sähköisenä kokeena. Yhdeksästä eri luonnonhoidon aihealueesta on kokeeseen koottu 50 monivalintakysymystä. Kysymyksissä painotetaan etenkin luontokohteiden ja monimuotoisuutta ilmentävien rakennepiirteiden tunnistamista.

Maastokokeessa kokelaan tulee osata tunnistaa luontokohteet ja niitä ilmentävät rakennepiirteet sekä pohtia esimerkiksi säästöpuihin ja vesiensuojeluun liittyviä kysymyksiä. Maastokokeen tehtäviä on sekä leimikolla että toteutetulla hakkuu- tai hoitotyökohteella. Maastokokeeseen sisältyy myös puu-, pensas- ja kasvilajien tunnistamistehtävä.

Ilmoittaudu osaamiskokeeseen

Metsäalan oppilaitokset tarjoavat luonnonhoitokortin osaamiskokeeseen valmentavaa koulutusta. Tarkempaa tietoa koulutuksesta ja ajankohdista saat oppilaitoksista.
Uudistetut oppimateriaalit ja -sisällöt, osaamistavoitteet sekä koepaikkakunnat ja -ajat ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Sivuilta voit myös ilmoittautua osaamiskokeeseen.

Lisätietoja:

Irmeli Ruokanen
luonnonhoidon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 040 028 6030
irmeli.ruokanen(at)metsakeskus.fi

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

.