Metsään.fi muuttuu maksuttomaksi toimijoille 1.3.2017 | Metsäkeskus

Metsään.fi muuttuu maksuttomaksi toimijoille 1.3.2017

Jo pari vuotta yksityisille metsänomistajille maksuton Metsään.fi-palvelu tulee nyt maksuttomaksi myös metsäalan toimijoille.

Tähän saakka metsäalan toimijat ovat maksaneet Metsään.fi-palvelusta kuntakohtaisen vuosimaksun. Maksu on perustunut maa- ja metsätalousministeriön maksuperusteasetukseen, joka oli voimassa 28.2.2017 saakka.

Toivottavasti tämän muutoksen myötä metsänomistajat ja heidän suostumuksellaan te toimijat pystytte entistä enemmän hyödyntämään Metsään.fi-palvelussa olevaa perustietoa metsistä ja metsäluonnosta.  Metsäteho Oy on laskenut, että metsävaratiedon avulla voisi olla saavutettavissa jopa 100 miljoonan euron taloudellinen hyöty vuositasolla metsänhoidossa, puunkorjuussa ja jalostuksessa. 

Nyt on pientenkin metsäyritysten hyvä rekisteröityä Metsään.fi-palveluun omalla toimialueellaan. Vaikka kuntakohtainen vuosimaksu nyt poistuu, toivomme, että palvelussa olevat ja sinne liittyvät uudet yritykset näkyvät vain niissä kunnissa, joissa heillä on aidosti mahdollista tarjota palveluitaan. Näin asiakkaat eivät tule pettymään yhteydenotoissaan toimijoihin päin, vaan voivat luottaa siihen, että heidän valitsemansa toimijat todella vastaavat heidän palvelutarpeeseensa.   

Metsään.fi-toimijapalvelun on rekisteröinyt vajaat 400 yritystä ja toimijakäyttäjiä palvelussa on 2000. Palvelussa oleva metsävaratieto kattaa tällä hetkellä jo 82 % Suomen yksityismetsien pinta-alasta. Metsänomistajat ovat jakaneet palvelussa olevaa metsätietoaan 2,8 miljoonan hehtaarin alalta toimijoiden käyttöön. Metsänhoitotöiden suunnittelu ja niistä sopiminen helpottuu, kun metsänomistajalla ja toimijoilla on sama metsä- ja luontotieto käytettävissään.

Sadat metsänomistajat kirjautuvat palveluun päivittäin, katso päiväkohtaiset kirjautumisluvut helmikuulta 2017

Lisätietoja:
Veikko Iittainen
metsänomistajien palvelupäällikkö
puh. 040 544 8030

Metsään.fi-toimijapalvelun tiedote 1/2017, 27.2.2017.

.