Metsäkeskuksen uudistettu tiedonsiirtopalvelu on käytettävissä | Metsäkeskus

Metsäkeskuksen uudistettu tiedonsiirtopalvelu on käytettävissä

Metsäkeskuksen uudistettu tiedonsiirtopalvelu on valmistunut ja sen käyttäjäksi on voinut liittyä maaliskuusta alkaen. Vanha tiedonsiirtopalvelu poistuu käytöstä vuoden 2020 alussa.

Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelua on uudistettu vuodesta 2017 alkaen. Uudistettu tiedonsiirtopalvelu (uTSP) on Suomi.fi-palveluväylän välityksellä internetissä toimiva valtakunnallinen verkkopalvelu. Suomi.fi-palveluväylän kautta toimivaan uudistettuun tiedonsiirtopalveluun on voinut liittyä maaliskuusta 2018 alkaen.

Tuki vanhalle tiedonsiirtopalvelulle jatkuu 31.12.2019 saakka, joten se toimii aina vuoden 2020 alkuun asti. Sähköiseen tiedonsiirtoon ei tule missään vaiheessa katkosta.

Uudistetussa tiedonsiirtopalvelussa käytettävät xml-sanomat ovat metsätietostandardien (V11 tai uudempi) mukaisia. Uudistetun tiedonsiirtopalvelun kautta palveluun voi jättää seuraavia standardin mukaisia sanomia:

-Metsänkäyttöilmoitus (standardi V11 tai uudempi)
-Kemera-hakemus (standardi V11 tai uudempi)
-Kemera-toteutusilmoitus (standardi V11 tai uudempi)
-Hirvivahinkoilmoitus (standardi V11 tai uudempi)

Vuoden 2018 aikana uudistettuun tiedonsiirtopalveluun rakennetaan tuki omavalvontatiedon vastaanottamiselle Metsäkeskukseen. Tämän lisäksi palveluun rakennetaan toiminnallisuus Kemera-päätöksen ja -maksatussanoman sekä tarkastustiedon lähettämiselle toimijan tekemän kyselyn perusteella.

Uudistetun tiedonsiirtopalvelun sanomat ovat kaikki metsätietostandardien mukaisia. Vanhassa tiedonsiirtopalvelussa käytössä olevan, vanhanmallisen metsänkäyttöilmoitussanoman tuki jatkuu erityistapauksissa myös vuoden 2019 loppuun saakka. Pääsääntöisesti Metsäkeskus toivoo toimijoiden siirtyvän käyttämään standardin mukaista metsänkäyttöilmoitusta (v 9.24 tai uudempi).

Lisätietoja:

Tiedonsiirtopalvelun ylläpito
tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi

Eeva Hiltunen
sovellusvastaava
Suomen metsäkeskus
puh. 029 432 5440
eeva.hiltunen(at)metsakeskus.fi

Heikki Eronen
metsätiedon standardoinnin asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 029 432 4523
heikki.eronen(at)metsakeskus.fi

.