Metsäkeskus hakee toteuttajaa Evijärven kulotuskohteelle | Metsäkeskus

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Evijärven kulotuskohteelle

Hankkeen hakuaikaa on jatkettu 5.4.2019 klo 16.00 asti.

Kulotushankkeessa poltetaan suurin osa päätehakatun kuvion hakkuutähteestä, osa humuskerroksesta sekä kuviolle jätetty säästöpuuryhmä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä talousmetsään monimuotoisuudelle arvokkaita metsän rakennepiirteitä, palanutta puuta ja lahopuuta sekä tuottaa kuvion laajuinen metsäpaloympäristö.

Hankehaussa valittu toteuttaja vastaa kulotuksen paloturvallisuudesta. Toteuttajalla on myös vastuuvakuutus vahinkojen varalta.

Pääosa hankkeen töistä tulee toteuttaa 31.8.2020 mennessä. Hankkeen lopputyöt ja raportointi tulee tehdä 28.2.2021 mennessä.

Hakuaikaa on jatkettu 5.4.2019 klo 16.00 asti.

Tutustu hankkeen tarkempiin hakuohjeisiin, sähköisiin hakulomakkeisiin ja alueelliseen suunnitelmaan karttoineen.

Lisätietoja
Tapio Kurkikangas
metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja
p. 040 314 0492
tapio.kurkikangas(at)metsakeskus.fi
 

.