Metsäkeskus kertoo reaaliaikaisesti puun tarjontamäärän | Metsäkeskus

Metsäkeskus kertoo reaaliaikaisesti puun tarjontamäärän

Suomen metsäkeskus julkaisee verkkosivuillaan viikoittain päivittyvää ennustetta puun tarjonnasta. Helppokäyttöinen palvelu soveltuu hyvin esimerkiksi puunhankinnan suunnittelun ja seurannan tueksi.

Metsäkeskuksen reaaliaikainen ennuste kertoo markkinoille tarjottavan puun määrän. Palvelu on kätevä apuväline metsäalan toimijoille, jotka haluavat seurata tarjonnan kehitystä ja suunnitella puuhankintoja omalla toiminta-alueellaan.

Palvelussa voi tarkastella puun tarjontaa kunnittain, maakunnittain, alueellisen metsäohjelman alueilla ja Metsäkeskuksen palvelualueilla. Käyttäjä voi hakea tietoja halutulla ajanjaksolla puutavaralajeittain, hakkuutavoittain ja omistajaryhmittäin.

Palveluun on hiljattain lisätty mahdollisuus verrata puun tarjonnan kehitystä alueellisesti asetettuun hakkuutavoitteeseen. Ennuste sisältää myös tietoja kertyvistä kantorahoista ja puumääristä.

Metsäalan toimijat voivat vapaasti ladata palvelusta aineistoa Excel-tiedostoina ja jatkojalostaa sitä omien tarpeidensa mukaan.  Palvelu ja sen käyttöohjeet ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Metsäkeskuksen palvelun tiedot perustuvat metsänkäyttöilmoituksiin ja metsävaratietoaineistoon, joka kattaa jo yli 11,5 miljoonaa hehtaaria eli 82 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta.

Ennuste on muodostettu hakemalla metsävaratiedosta metsänkäyttöilmoitusta vastaavalta alueelta kyseisten kuvioiden hakkuutavan mukaiset puumäärät puutavaralajeittain. Jos metsävaratietoa ei ole vielä tilalta saatavilla, käytetään ennusteessa tilan sijaintikunnan keskimääräisiä tietoja hakkuiden puutavaralajikertymistä. Aineisto päivittyy viikoittain, joten tieto puun tarjonnasta on reaaliaikainen.

Lisätietoja:
Pekka Vainikka
elinkeinopäällikkö, kaakkoinen palvelualue
puh. 0400 557 097
pekka.vainikka(at)metsakeskus.fi

Juha Inkilä
metsätietoasiantuntija
puh. 050 383 5691
juha.inkila(at)metsakeskus.fi

.