Metsäluonnon hoitohankkeiden syksyn hakuaika alkaa | Metsäkeskus

Metsäluonnon hoitohankkeiden syksyn hakuaika alkaa

Suomen metsäkeskus avaa syksyn luonnonhoidon hankehaun 22.9.2017. Kemera-tukea myönnetään arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin. Metsäalan toimijat voivat nyt myös suorittaa verkossa luonnonhoidon osaamiskokeen.

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeita ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta.

Hankehaku etenee siten, että haun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään hankehakukokouksessa ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa. Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle Kemera-rahoituksen.

Metsäkeskus sopii maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja neuvoo tarvittaessa luonnonhoidossa.  Luonnonhoitotöiden toteuttaja on myös yhteydessä maanomistajiin, kun hoitotyöt maastossa alkavat.

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita eri puolilta Suomea. Syksyn haussa (22.9.–6.10.2017) on mukana 11 hanketta, joista valtaosa on vesiensuojelutöitä. Hankkeissa rakennetaan esimerkiksi pohjapatoja, kosteikkoja ja laskeutusaltaita, jotka parantavat vesistöjen tilaa.

Syksyn haussa hankekohtainen hakuaika kestää noin 3–4 viikkoa. Hakuun tulevat luonnonhoitohankkeet ja lisätietoja hausta löydät Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Luonnonhoidon osaamiskokeen voi suorittaa verkossa

Metsäalan toimijat voivat nyt suorittaa luonnonhoidon osaamiskokeen verkossa Metsäkeskuksen verkkokoulutusympäristössä. Kokeessa testataan tietoja Kemera-lain mukaisten luonnonhoitotöiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Luonnonhoidon osaamiskoe on suunnattu erityisesti toimijoille, joilla ei ole vielä kokemusta luonnonhoitohankkeiden toteutuksesta. Hyväksytystä kokeesta voi halutessaan saada todistuksen.

Luonnonhoidon osaamiskokeeseen pääsee rekisteröitymällä Suomen metsäkeskuksen verkkokoulutusympäristön käyttäjäksi. Rekisteröityneille käyttäjille lähetetään sähköpostilla tunnukset, joilla pääsee kirjautumaan verkkokoulutusympäristöön ja suorittamaan osaamiskokeen.

Lisätietoja:
Matti Seppälä
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 3140 378
matti.seppala(at)metsakeskus.fi

Jarkko Partanen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 3368 860
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi

.