Metsäluonnonhoidon hankehaku avautuu | Metsäkeskus

Metsäluonnonhoidon hankehaku avautuu

Metsäkeskus avaa vuoden ensimmäisen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen luonnonhoitohankkeiden haun 22.2.2021. Nyt haetaan tekijöitä monimuotoisuutta edistäville kulotuksille.

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta.  

Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään, ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.   
Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle kemera-rahoituksen.  

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.  

Kulotuksia tarjolla eri puolilla Suomea  

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita. Nyt haetaan toteuttajia yhdeksälle kulotushankkeelle Etelä-Savoon, Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Kanta-Hämeeseen, Varsinais-Suomeen, Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle sekä Lappiin.  

Monimuotoisuutta edistävien kulotushankkeiden koko vaihtelee kolmesta hehtaarista kahdeksaan hehtaariin. Kulotuksen yhteydessä poltetaan hakkuualueelle jätetyt säästöpuuryhmät.   

Luonnonhoitohankkeiden haku alkaa 22.2.2021. Tarkemmat tiedot eri hankkeista julkaistaan kahden viikon kuluessa Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Hakuaika on hankekohtainen ja tavallisesti 2–4 viikkoa.  

Luonnonhoitohankkeita avautuu hakuun kolme kertaa vuodessa. Luonnonhoitohankkeisiin on tarjolla valtion kemera-tukea, jota myönnetään monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin, arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen sekä vesiensuojelu- ja ennallistamistöihin.  

Lisätietoja:   
Riikka Salomaa  
luonnonhoidon asiantuntija  
Suomen metsäkeskus  
p. 040 7758 253  
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi  

Jarkko Partanen  
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö  
Suomen metsäkeskus  
p. 050 3368 860  
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi  

.