Metsäluonnonhoidon hankehaku käynnistyi | Metsäkeskus

Metsäluonnonhoidon hankehaku käynnistyi

Metsäkeskus käynnistää kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemeran) mukaisen luonnonhoitohankkeiden hankehaun 30. elokuuta 2016 sekä seuraavan hankehaun 15. lokakuuta 2016.

Luonnonhoitohanketyöt voivat sisältää esimerkiksi elinympäristöjen kunnostusta tai vesiensuojelutöitä.

Metsäkeskus on valmistellut hankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia luonnonhoidon toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta.

Hankehaku etenee siten, että haun avauduttua toimijat esittävät hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään ja toteuttajat valitaan hankehakukokouksessa. Pisteytyksen perusteena käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.

Hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan päättää olla toteuttamatta, mikäli hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee hankkeelle Kemera-lain mukaisen rahoituksen. Metsäkeskus on sopinut maanomistajien luvat toteutettaville toimenpiteille. Metsäkeskus valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo toimijoita.

Hankkeita on haettavana aiempaa vähemmän, koska luonnonhoitoon tarkoitettua Kemera-tukea on tänä ja ensi vuonna käytössä miljoona euroa aiemman noin 2 miljoonan euron sijaan. Hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita Metsäkeskuksen kaakkoisella, läntisellä, itäisellä ja pohjoisella palvelualueella.

Elokuun hankehakuun asetetut viisi hanketta toteuttavat metsätalouden vesiensuojelua parantavia toimenpiteitä. Lokakuun hankehakuun on tulossa 11 hanketta, joissa on toimenpiteitä sekä elinympäristöjen hoitoon että vesiensuojelun tehostamiseen.

Nyt alkava hankehaku päättyy hankekohtaisesti, yleensä haku on avoinna 3-4 viikkoa. Haettavana olevat hankkeet ja lisätietoja hankehausta Metsäkeskuksen verkkopalvelussa.

Lisätietoja:
Matti Seppälä
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 3140 378
matti.seppala(at)metsakeskus.fi

.