Metsäluonnonhoidon hankkeiden ensimmäinen hakuaika alkaa | Metsäkeskus

Metsäluonnonhoidon hankkeiden ensimmäinen hakuaika alkaa

Metsäkeskus avaa vuoden ensimmäisen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen luonnonhoitohankkeiden haun 27.2.2018. Kemera-tukea myönnetään esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta.

Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään hankehakukokouksessa ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle Kemera-rahoituksen.
Metsäkeskus sopii maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.

Haussa vesiensuojelutöitä ja metsien monimuotoisuutta edistäviä kulotuksia

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita eri puolilta Suomea. Hankehakuja avataan vuonna 2018 kolmena eri ajankohtana.

Ensimmäiseen 27.2. alkavaan hakuun tulee 6 luonnonhoitohanketta, joista neljässä parannetaan metsätalouden vesiensuojelua ja kahdessa toteutetaan metsäluonnon monimuotoisuutta edistävää kulotusta.

Nyt avautuvassa haussa hankekohtainen hakuaika kestää noin 3–4 viikkoa. Hakuun tulevat luonnonhoitohankkeet sekä lisätiedot hankehausta löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 3140 440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Jarkko Partanen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 3368 860
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi

.