Metsäluonnonhoidon hankkeiden haku alkaa | Metsäkeskus

Metsäluonnonhoidon hankkeiden haku alkaa

Metsäkeskus avaa vuoden kolmannen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen luonnonhoitohankkeiden haun 15.10.2018. Kemera-tukea myönnetään arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen, vesiensuojelutöihin ja monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin.

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta.

Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään, ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle Kemera-rahoituksen.

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.

Monipuolisia luonnonhoitotöitä eri puolilta Suomea

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita eri puolilta Suomea. Vuoden kolmannessa haussa toteuttajia haetaan 19 luonnonhoitohankkeelle.

Vesiensuojeluhankkeita avataan hakuun Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta, Pirkanmaalta, Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Savosta ja Päijät-Hämeestä. Osaan vesiensuojeluhankkeista sisältyy elinympäristöjen kunnostusta, purojen ja lähteiden kunnostamista sekä suon ennallistamista.

Monimuotoisuutta edistäviä kulotushankkeita tulee hakuun Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Savosta ja Kanta-Hämeestä.

Elinympäristöjen hoito- ja kunnostushankkeita tulee hakuun Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjois-Karjalasta, Pohjois-Savosta ja Uudeltamaalta. Hankkeissa hoidetaan lehtoja ja paahde-elinympäristöjä, kunnostetaan pienvesiä ja ennallistetaan soita.

Luonnonhoitohankkeiden haku alkaa 15.10. Kaikki haettavat hankkeet tulevat kahden viikon kuluessa Metsäkeskuksen verkkosivuille. Hankekohtainen hakuaika on noin 3–4 viikkoa.

Lisätietoja:
Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 3140 440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Jarkko Partanen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 3368 860
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi

.