Metsäluonnonhoidon hankkeiden hakuaika alkaa | Metsäkeskus

Metsäluonnonhoidon hankkeiden hakuaika alkaa

Metsäkeskus avaa vuoden ensimmäisen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen luonnonhoitohankkeiden haun 19.5.2017. Kemera-tukea myönnetään esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta.

Hankehaku etenee siten, että haun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään hankehakukokouksessa ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle Kemera-rahoituksen.

Metsäkeskus sopii maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.

Valtaosa töistä on vesiensuojelua

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita eri puolilta Suomea. Hankkeita on haettavana saman verran kuin vuonna 2016.

Kevään hakuun (19.5.–2.6.2017) tulee 10 luonnonhoitohanketta, joista yhdeksässä parannetaan metsätalouden vesiensuojelua ja yhdessä hoidetaan elinympäristöä. Syksyllä hakuun (22.9.–6.10.2017) on tulossa 14 hanketta, joista myös valtaosa on vesiensuojelutöitä.

Nyt alkavassa kevään haussa hankekohtainen hakuaika kestää noin 3–4 viikkoa. Hakuun tulevat luonnonhoitohankkeet ja lisätietoja hausta löydät Metsäkeskuksen verkkosivuilta 19.5 alkaen.

Lisätietoja:
Matti Seppälä
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 3140 378
matti.seppala(at)metsakeskus.fi

Jarkko Partanen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 3368 860
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi

.