Metsäluonnonhoidon hankkeiden toinen hakuaika on alkanut | Metsäkeskus

Metsäluonnonhoidon hankkeiden toinen hakuaika on alkanut

Metsäkeskus on avannut vuoden toisen Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen luonnonhoitohankkeiden haun 14.5.2018. Kemera-tukea myönnetään esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. Hankehakuja on yhteensä kolme vuonna 2018. Kolmas hankehaku avataan 15.10.2018 ja siihen valmistellaan noin 20 luonnonhoitohanketta.

Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään hankehakukokouksessa ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle Kemera-rahoituksen.
Metsäkeskus sopii maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.

Toteuttajia haetaan vesiensuojeluhankkeisiin sekä lähteiden ja lehtojen kunnostuksiin

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita eri puolilta Suomea.

Nyt avatussa toisessa hankehaussa haetaan toteuttajaa kuudelle luonnonhoitohankkeelle, lähteiden kunnostushankkeelle Kainuuseen ja lehtojen hoitohankkeelle Hämeeseen sekä vesiensuojeluhankkeille Etelä-Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle sekä Kainuuseen.

Hankekohtainen hakuaika kestää noin 3–4 viikkoa. Luonnonhoitohankkeiden tarkemmat tiedot sekä lisätiedot hankehausta löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilla.


Lisätietoja:
Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 3140 440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Jarkko Partanen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 3368 860
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi

.