Metsäluonnonhoidon hankkeille haetaan toteuttajia | Metsäkeskus

Metsäluonnonhoidon hankkeille haetaan toteuttajia

Metsäkeskus avaa vuoden toisen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen luonnonhoitohankkeiden haun 20.5.2019. Kemera-tukea myönnetään monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin, arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta.

Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään, ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle Kemera-rahoituksen.

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.

Luonnonhoitohankkeita kahdeksassa maakunnassa

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita. Nyt etsitään toteuttajia 13 luonnonhoitohankkeelle eri puolilla Suomea.

Haettavana on luonnonhoidollisia kulotustöitä Kainuussa, Pohjois-Savossa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Vesiensuojelutöihin etsitään tekijöitä Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Lisäksi haussa on mukana pienvesielinympäristöjen kunnostushankkeet Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Luonnonhoitohankkeiden haku alkaa 20.5.2019. Kaikkien hankkeiden tarkemmat tiedot julkaistaan kolmen viikon sisällä Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Hankekohtainen hakuaika on yleensä 3-4 viikkoa.

Lisätietoja:
Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 3140 440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Jarkko Partanen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 3368 860
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi

.