Metsänistutuksen omavalvontaan perehdytään uudessa verkkokoulutuksessa | Metsäkeskus

Metsänistutuksen omavalvontaan perehdytään uudessa verkkokoulutuksessa

Suomen metsäkeskus tarjoaa metsänomistajille ja metsäalan toimijoille maksutonta verkkokoulutusta metsänhoitotöiden omavalvonnasta. Uudessa metsänistutuksen koulutuksessa opetellaan valitsemaan hyvät istutuskohdat puuntaimille ja mitataan istutusjäljen tiheyttä. Koulutus avautuu sähköiseen verkko-oppimisympäristöön, jossa sen voi suorittaa sopivana ajankohtana.

Metsänomistajat ja metsäalan toimijat voivat nyt osallistua uuteen metsänistutuksen omavalvonnan koulutukseen sähköisessä Gimlet-verkko-oppimisympäristössä. Verkkokoulutuksessa osallistujat saavat tietoa siitä, kuinka uuden metsän istutus onnistuu.  Koulutuksessa opitaan valitsemaan sopivat istutuskohdat erilaisilla uudistusaloilla sekä mitataan taimien istutustiheyttä.

- Metsänomistaja saa metsästään parhaan tuoton, kun hän istuttaa uudet taimet nopeasti päätehakkuun jälkeen ja huolehtii taimikon harvennuksesta ajallaan. Kasvava puusto sitoo myös hyvin hiiltä ja on arvokasta myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, sanoo omavalvontahankkeen projektipäällikkö Jussi Pasanen Suomen metsäkeskuksesta.

Istutuksen omavalvontakoulutukseen sisältyy opetusvideomateriaalia, kertaustehtäviä ja osaamisen varmistava loppuyhteenveto. Verkko-oppimisympäristö ohjaa käyttäjäänsä eteenpäin, joten koulutuksen suorittaminen on helppoa.

Verkkokoulutusta myös nuorten metsien hoidosta

Metsäkeskus tarjoaa verkkokoulutusta myös nuorten metsien hoidon omavalvonnasta. Tässä omavalvonnan koulutuksessa opastetaan, kuinka metsänomistaja tai metsuri voi seurata maastossa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon laatua.

Koulutusvideoilla näytetään, kuinka metsässä tehdään koealamittauksia puuston kasvatustiheydestä ja poistumasta sekä määritetään puuston korkeutta, läpimittaa ja ikää. Videoilla kerrataan myös taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-tukiehtoja.

Omavalvonnan koulutuksia on valmisteltu osana hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä –kärkihanketta.

Omavalvonnan verkkokoulutuksiin pääsee ilmoittautumaan Metsäkeskuksen verkkosivuilta Koulutukset ja tapahtumat -osiosta.

Lisätietoja:
Jussi Pasanen
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 314 0402
jussi.pasanen(at)metsakeskus.fi

.