Metsänkäyttöilmoitukset ja ilmoitukset maakuntakaavan merkinnöistä | Metsäkeskus

Metsänkäyttöilmoitukset ja ilmoitukset maakuntakaavan merkinnöistä

Suomen metsäkeskus on ottanut metsänkäyttöilmoitusten käsittelyn yhteydessä käyttöön digitaaliset maakuntakaava-aineistot.

Mikäli metsänkäyttöilmoitus kohdistuu alueelle tai sen läheisyydessä on alue, joka on maakuntakaavassa kaavamerkinnällä S (suojelualue) tai SL (luonnonsuojelualue), lähetämme asiasta automaattisesti tiedon kirjeellä ELY-keskukselle, maanomistajalle, maanomistajan edustajalle ja hakkuuoikeuden haltijalle. Ennen hakkuun aloittamista on selvitettävä, onko kaavamerkinnällä vaikutusta metsänkäyttöilmoituksella ilmoitettuun metsien käsittelyyn. Tyypillisesti selvitystyön tekee hakkuuoikeuden haltija.

Osassa maakuntia suojelumerkintöjä on tehty pistemäisinä kohteina, vaikka suojelutarve on laajempi alue. Lisäksi joissain tapauksissa kaavamerkintöjen rajaukset ovat epätarkkoja rajauksessa käytetyn kartan mittakaavan vuoksi. Kaikkien maakuntakaavojen S- ja SL-kohteiden tarkkaa aluemuotoista rajausta ei siis ole käytettävissä. Näiden kohteiden osalta käytämme 1 km ilmoituspuskuria. Tästä johtuen metsäkäyttöilmoitusten suojelualueilmoituksia lähtee myös kohteista, jotka kaavan merkintätavasta johtuen eivät näyttäisi osuvan metsänkäyttöilmoituksella ilmoitetulle hakkuualueelle. 

Pyrimme saamaan tarkennuksia epätarkkojen ja pistemäisten kohteiden rajauksista maakuntien liitoilta kesän aikana. On todennäköistä, että aineistoon jää tarkistustyön jälkeenkin kohteita, joiden osalta tarkempaa aluerajausta ei tulla saamaan.

Esimerkki: Maakuntakaavan pistemäiset kohteet ja luonnonsuojelualueet

Lisätietoja:
Aki Hostikka
rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 406 8987
aki.hostikka(at)metsakeskus.fi

.