Metsäteiden kuntoa voidaan selvittää laserkeilauksella | Metsäkeskus

Metsäteiden kuntoa voidaan selvittää laserkeilauksella

Suomen metsäkeskus, Tieto Oyj ja Geotrim Oy ovat kartoittaneet metsäteiden kuntoa uusilla menetelmillä. Pilottikokeilussa metsäteitä laserkeilattiin ja kuvattiin autosta sekä drone-lennokilla ja tehtiin aineistosta 3D-malli. 3D-mallinnuksella saadaan entistä tarkempaa tietoa metsäteiden kunnosta ja muodoista. Tämä helpottaa esimerkiksi tien perusparannustöiden suunnittelua ja kunnostustöiden toteutusta.

Metsäteiden kunnosta ja tienvarsien vesakoitumisesta voidaan tulevaisuudessa saada entistä tarkempaa tietoa. Metsäkeskuksen ja yhteistyökumppaneiden pilottikokeilussa metsäteiden kuntoa selvitettiin laserkeilauksilla, jossa laserkeilain kiinnitettiin autoon ja kauko-ohjattavaan drone-lennokkiin.

Yleisessä infrarakentamisessa käytettävää kartoitusmenetelmää sovellettiin metsäteillä nyt ensimmäistä kertaa. Laserkeilauksia ja kuvauksia tehtiin viidellä metsätiellä Lapuan ja Kauhavan alueella viime keväänä.

- Kokeilun tulokset ovat lupaavia. Keilausajoista ja drone-lennätyksistä saatiin tarkkaa ja käyttökelpoista aineistoa, kertoo projektipäällikkö Jussi Pasanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäteiltä kerätystä keilaus- ja kuvausaineistosta erottuvat hyvin esimerkiksi syvät ajourat ja muut tienkäytöstä aiheutuneet vauriot sekä kuopat, painaumat ja roudan kohottamat kivet. Aineiston ja paikkatieto-ohjelmien avulla voidaan mitata myös esimerkiksi tien sorastusleveyttä ja selvittää, onko metsätien kääntöpaikka riittävän leveä puunkuljetusautoille.

Apua metsäteiden perusparannuksen ja puunkuljetusten suunnitteluun

Laserkeilausmenetelmällä kerättyä aineistoa ja kuvatietoa metsäteistä voidaan käyttää jatkossa monissa eri tarkoituksissa. Aineistosta erottuvat metsätien ongelmakohdat ja niiden tarkka sijainti, mikä helpottaa tien perusparannustöiden suunnittelua ja käytännön toteutusta.

Kartoitusmenetelmällä saadaan metsätiestä suuri määrä dataa, josta voidaan tuottaa automaattisesti eri käyttötarkoituksiin soveltuvaa tietoa.

- Datasta voidaan kaivaa esille esimerkiksi kunnostusta kaipaavat metsätien kohdat, puun kuljetusten kannalta ongelmalliset metsätien paikat tai siitä voidaan tuottaa visuaalinen videoesitys tiekunnan kokoukseen metsätietä koskevan päätöksenteon tueksi, sanoo senior consultant Juha Malinen Tiedolta.

Aineistosta on hyötyä myös puutavarakuljetusten suunnittelussa. Tulevaisuudessa puunkuljetuskaluston automaatioajoa varten tarvitaan tarkkaa paikkatietoaineistoa metsätieverkostosta. Metsäteiden laserkeilaus on yksi mahdollinen menetelmä tämän tiedon tuottamiseen.

Metsäteiden kuntokartoituksen uusia menetelmiä on kokeiltu osana Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta.

Lisätietoja:
Jussi Pasanen
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 314 0402
jussi.pasanen(at)metsakeskus.fi

Juha Malinen
Senior Consultant
Tieto Oyj
p. 040 837 8967
juha.malinen(at)tieto.com

.