Metsäveroilmoituksen jättöaikoihin on tullut muutoksia | Metsäkeskus

Metsäveroilmoituksen jättöaikoihin on tullut muutoksia

Metsätalouden harjoittajien tulee toimittaa veroilmoitus 28.2.2019 mennessä Verohallintoon. Määräaika koskee nyt myös metsänomistajia, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia. Maatalouden sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla veroilmoituksen määräaika on 2.4. ja pysyvästi ulkomailla asuvilla toukokuussa.

Metsänomistajat ovat saaneet tammikuussa esitäytetyn metsäverotuksen 2C-lomakkeen postissa. Lomakkeen täyttämiseen on ohje osoitteessa vero.fi/lomakkeet/2C. Veroilmoitus suositellaan antamaan sähköisesti OmaVerossa. Veroasioiden hoitamiseen voi tehdä myös valtuutuksen osoitteessa suomi.fi/valtuudet. Vanhat Katso-valtuutukset toimivat vuoden 2019 loppuun saakka.

Metsäveroilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja. Myöhästyneistä ilmoituksista voi seurata myöhästymismaksu. 

Myös arvonlisäveroilmoitus (Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista) ja arvonlisäveron maksu tehdään OmaVerossa. Tilitettävä arvonlisävero maksetaan oma-aloitteisesti 28.2 mennessä. Paperilomakkeita saa tarvittaessa verottajan nettisivuilta ja verotoimistoista. Alv:n pankkimaksussa on käytettävä omistajakohtaisia viitenumeroita.

Muutoksia verovähennyksiin

Metsäveroista tehtäviin vähennyksiin on tullut tänä vuonna pieniä muutoksia. Esimerkiksi oman auton käytön vähennys vuoden 2018 metsätalouden ajoissa on 0,25€/km. Metsätalouden kalustoon kuulumattomien moottorikelkkojen ja mönkijöiden käyttötuntikulu on 14€/tunti ja traktorien 11€/tunti.

Metsätalouden verotusmenettelyssä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. 2C-lomakkeen ulkoasu poikkeaa vähän edellisestä. Yhtymäselvityslomake 36 on jäänyt pois. Yhtymien omistussuhteet verottaja saa tietoonsa muulla tavoin. Maa-ainesten myynti yhtymän omistamalta tilalta ilmoitetaan lomakkeella 2Y.

Metsälahjavähennystä vaaditaan toukokuussa OmaVerossa tai lomakkeella 2L. Metsälahjavähennyspohja selviää parhaiten Metsäkeskuksen metsälahjavähennyslaskurilla.

Perintö- ja lahjavero-ohjetta on päivitetty

Verohallinto on päivittänyt perintö- ja lahjavero-ohjeensa, joka on otettu käyttöön vuoden 2019 alussa. Metsätilojen käyvän arvon määrittämisen päämenetelmä on edelleen metsäammattilaisen laatima tila-arvio. Jos arviota ei ole käytettävissä, käypä arvo voidaan vaihtoehtoisesti määrittää verottajan maakuntakohtaisilla keskimäärisillä hehtaariarvoilla, jotka perustuvat todellisten metsätilakauppojen keskihintoihin.

Verohallinto on päättänyt myös uudet kuntakohtaiset metsän tuottoarvot. Ne nousivat edellisvuodesta 1,27 prosenttia. Uudet arvot on päivitetty myös Metsäkeskuksen metsälahjavähennyslaskuriin, joten nyt voidaan laskea verovuoden 2018 lopulliset metsälahjavähennykset.

Kuntakohtaisia metsän tuottoarvoja käytetään lisäksi, kun lasketaan kuntien palvelumaksuja, Kansaneläkelaitoksen (Kela) etuuksia tai kun määritetään jatkavien maatilojen perintö- ja lahjaverohuojennuksia.

Maanmittauslaitoksen perimä lainhuudatusmaksu säilyy vuonna 2019 entisenä (119 €/kiinteistö), samoin kaupanvahvistajan palkkio (120 €/luovutus).

Metsämaan arvot maakunnittain 2019 ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Esa Lappalainen
metsätilarakenteen asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 0400 256 146
esa.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Antti Pajula
metsätilarakenteen johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 314 0377
antti.pajula(at)metsakeskus.fi

Verottajan neuvontapuhelin 029 497 016 auttaa tarvittaessa.

.