Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla | Metsäkeskus

Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla

Pirkanmaalla on käynnistynyt kolmivuotinen Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hanke. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa metsänomistajia kestävän metsätalouden harjoittamiseen sekä lisätä metsänomistajien tietoisuutta metsiensä mahdollisuuksista. Näin luodaan edellytyksiä päätöksentekoon, joka johtaa metsien kehittymiseen monipuoliseksi hiilinieluksi metsäluonnon monimuotoisuus huomioiden.

Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hanke toteutetaan koulutushankkeena Pirkanmaan alueella aikavälillä 01.05.2019 - 30.04.2022. Hanke rahoitetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta sekä osallistumismaksuista. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Suomen metsäkeskus.

- Hankkeen päätavoitteena on tehostaa Pirkanmaan nuorten metsien kasvua ja elinvoimaisuutta ennen kaikkea hiilensidonnan kannalta. Tarkoituksena on välittää uusinta tutkimustietoa sekä parantaa metsänomistajien osaamista ja kannustaa heitä kokeilemaan uusia ratkaisuja ja toimintamalleja metsätaloudessaan, kommentoi hankkeen projektipäällikkö Mari Lilja Suomen metsäkeskuksesta.

Hiilinielu hillitsee ilmastonmuutosta

Puusto sitoo kasvaessaan ilmakehästä hiilidioksidia itseensä. Metsän hiilivarasto koostuu maaperään, puuston biomassaan sekä kuolleeseen puustoon sitoutuneesta hiilestä. Kun metsän hiilivarasto kasvaa, metsät toimivat hiilinieluna.

Taimikko muuttuu hiilinieluksi noin 20 vuoden iässä. Metsänhoidolla voidaan tehostaa taimikkovaiheen metsien hiilinieluvaikutusta. Hoidetut, monimuotoiset ja hyväkasvuiset metsät ovat vastustuskykyisiä metsätuhoille ja siten hoitotoimilla edistetään niin jatkuvaa hiilinieluvaikutusta kuin hiilivarastojen säilymistäkin.

Hanke koostuu monipuolisista koulutusteemoista

Hanke sisältää kolme koulutuskokonaisuutta. Ensimmäinen kokonaisuus käsittelee nuorten metsien metsänhoidollisten keinojen hyödyntämistä hiilinielun ja hiilivaraston kasvattamisessa. Toisena teemana on metsätilakohtaisen puuston hiilitaselaskelman kehittäminen ja tiedotteiden lähettäminen. Lisäksi kehitetään virtuaalinen metsänhoitosimulaattori taimikonhoidon koulutukseen.

Hanke toteutetaan erilaisia koulutus- ja oppimistapoja hyödyntäen. Pienryhmäopetuksen ja luentojen lisäksi koulutusta järjestetään retkeilyn, käytännön maastokoulutusten, webinaarien, demonstraatioiden ja seminaarien avulla.

Lisätietoja:

Mari Lilja
projektipäällikkö
Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla –hanke
Suomen metsäkeskus
p. 0400 727 048
mari.lilja(at)metsakeskus.fi

.