Nuoren metsän hoidon hakusulku päättyy pian | Metsäkeskus

Nuoren metsän hoidon hakusulku päättyy pian

Nuoren metsän hoidon lähes vuoden kestänyt Kemera-hakusulku päättyy viimeistään 1.5.2017. Metsäkeskus suosittelee hakemaan uusia hankkeita vasta, kun vanhat työmaat on hoidettu. Uusien hankkeiden hakua ei tarvitse kiirehtiä, sillä Kemera-rahaa on varattu hyvin tälle vuodelle.

Suomen metsäkeskuksesta voi pian taas hakea Kemera-tukea nuoren metsän hoitoon, kun maa- ja metsätalousministeriön asettama hakusulku päättyy.

Metsäkeskus on käsitellyt kaikki nuoren metsän Kemera-rahoitushakemukset, mutta lukuisat hankkeet odottavat yhä toteutusta. Nuoren metsän hoidossa tekemättä on nyt noin 22 miljoonan ja taimikon varhaishoidossa noin 6 miljoonan euron arvosta työmaita.

Viime vuonna nuoren metsän hoitohankkeita vanheni yli 3 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna on vanhenemassa noin 5 miljoonan euron arvosta hyväksyttyjä hankkeita. Nuoren metsän hoidon ja varhaishoidon työt on syytä aloittaa jo hyväksytyistä hankkeista ja tehdä uusia hakemuksia vain sitä mukaa, kun kohteille mennään töihin. Kemera-lakimuutos lyhentää tuntuvasti metsänhoitotöiden toteutusaikaa. Jatkossa työt täytyy tehdä vuoden sisällä rahoituspäätöksen saamisesta, eikä lisäaikaa myönnetä.

Tällä hetkellä nuoren metsän hoidon Kemera-toteutusilmoitukset käsitellään Metsäkeskuksessa noin viikossa ja varhaishoidon hakemukset kahdessa viikossa. Suometsän hoito- ja metsätiehankkeet käsitellään 3-4 viikossa.

Valtio tukee tänä vuonna yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä 56,23 miljoonalla eurolla Kemera-lain nojalla. Määrärahalla voidaan rahoittaa nuoren metsän hoitoa 124 000 hehtaarilla ja taimikon varhaishoitoa 41 160 hehtaarilla, terveyslannoitusta 13 420 hehtaarilla, metsän uudistamista 7 850 hehtaarilla sekä suometsän hoitoa ja kunnostusojitusta 63 000 hehtaarilla. Lisäksi rahoitetaan metsätien perusparannusta ja arviolta 975 kilometriä uuden metsätien rakentamista.

Taimien hinnat vahvistettavaksi Metsäkeskukseen

Kemera-töissä käytettyjen taimien kustannukset korvataan yleensä maksetun laskun mukaisesti, mutta yleisimmille viljelymateriaaleille on mahdollista vahvistaa toimijakohtainen hinnasto.

Suomen metsäkeskus pyytää toimittamaan Kemera-metsänviljelytöissä käytettävien taimien hinnat vahvistettavaksi 12.5.2017 mennessä. Vahvistuspyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi.

Esitetyssä hinnastossa tulee näkyä eriteltyinä taimien perushinta sekä pakkaus-, kaukokuljetus- ja välityskustannukset, kuten tässä mallilomakkeessa.

Välitys- ja lähikuljetuskustannukset voivat olla enintään 0,03 euroa/taimi. Kun maanomistaja hankkii itse taimet, ei välitys- ja lähikuljetuskustannuksia korvata. Tukkimiehentäin torjunnasta aiheutuvat kustannukset sisältyvät taimikuluihin. Metsäkeskus ei vahvista hintoja erikoistaimille tai muulle vastaavalle materiaalille. Niiden käyttö on mahdollista vain erityistapauksissa.

Jos viljelymateriaalien hinnastoa ei ole vahvistettu, voi Metsäkeskus pyytää toimijalta tositejäljennöksiä maksetuista taimista ja niiden hinnoista, kun toimija jättää Kemera-maksatushakemuksen.

Kemera-päätökset ja -maksuilmoitus toimitetaan sähköpostitse

Kemera-päätökset lähetetään sähköpostitse maanomistajalle, maksunsaajalle, laatijalle ja asiamiehelle. Mikäli sähköpostitus ei ole mahdollista, päätökset toimitetaan kirjepostina. Sähköpostimenettely on ollut käytössä lokakuulta 2016 alkaen.

Lisätietoa:
Yrjö Niskanen
hankehallinnon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.