Nuoren metsän hoitoon voi pian hakea Kemera-tukea – toteutusajat lyhenevät | Metsäkeskus

Nuoren metsän hoitoon voi pian hakea Kemera-tukea – toteutusajat lyhenevät

Suomen metsäkeskus alkaa hyväksyä 20.4.2017 alkaen saapuvia nuoren metsän hoidon Kemera-tukihakemuksia. Maa- ja metsätalousministeriön asettama lähes vuoden kestänyt hakusulku päättyy samalla, kun muutokset kestävän metsätalouden rahoituslakiin tulevat voimaan. Metsäkeskus toivoo, että Kemera-hakemukset tehdään sähköisesti Metsään.fi-palvelussa.

Nuoren metsän hoidon hakusulku päättyy 20. huhtikuuta, jonka jälkeen kaikkia Kemera-hakemuksia käsitellään jälleen normaaliin tapaan Suomen metsäkeskuksessa.

Ministeriö joutui asettamaan hakusulun vuosi sitten keväällä, kun hakemuksia tuli Metsäkeskukseen kahden vuoden hanketyömäärän verran. Ilman hakusulkua viime vuodelle osoitetut Kemera-varat olisivat loppuneet kesken.

Metsäkeskus on käsitellyt kaikki nuoren metsän hoidon rahoitushakemukset, mutta lukuisat hankkeet odottavat yhä toteutusta. Nuoren metsän hoidossa toteuttamatta on nyt noin 24 miljoonan ja taimikon varhaishoidossa noin 6 miljoonan euron arvosta hankkeita.

Vuonna 2017 Metsäkeskus voi hyväksyä nuoren metsän hoidon ja varhaishoidon Kemera-hakemuksia 54,6 miljoonan euron edestä. Lisätietoa tuen jakautumisesta maakunnittain on taulukossa.

Lakimuutos nopeuttaa hoitotöitä

Kemera-lakimuutos nopeuttaa nuoren metsän hoitotöitä. Tästä eteenpäin metsänomistajien täytyy hoitaa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-työt vuoden sisällä siitä, kun he ovat saaneet niihin rahoituspäätöksen Metsäkeskuksesta. Ennen lakimuutosta toteutusaikaa on ollut jopa kolme vuotta.

Toteutusilmoitus nuoren metsän ja varhaishoidon Kemera-töistä pitää jättää viimeistään 14 kuukauden sisällä päätöksestä. Määräajoista on tietoa metsänomistajan saamassa rahoituspäätöksessä.

Suomen metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntijan Yrjö Niskasen mukaan lyhyempi toteutusaika auttaa Metsäkeskusta ennakoimaan, missä vaiheessa tukia tulee maksettavaksi.

- Metsänomistajien ja toimijoiden on syytä aloittaa töiden tekeminen vanhoista hankkeista ja tehdä uusia hakemuksia vain sitä mukaa, kun kohteille mennään töihin. Tämä on nyt erityisen tärkeää, kun toteutusaika on lyhyempi. Töiden loppuunsaattamiseen ei myönnetä lisäaikaa, Niskanen muistuttaa.

Lakimuutos tarkentaa tukiehtoja. Kemera-tukea myönnetään entiseen tapaan yksityisille metsänomistajille, mutta esimerkiksi rahastot eivät voi saada tukea. Kun rahoitus on myönnetty taimikon varhaishoitoon, ei kohteelle myönnetä enää jälkikäteen pienpuun korjuun korotettua tukea.

Metsäkeskus suosittelee, että rahoitushakemukset ja toteutusilmoitukset jätettäisiin sähköisesti Metsään.fi-palvelun tai metsänhoitoyhdistysten käyttämän järjestelmän kautta. Tämä helpottaa hakemusten käsittelyä sekä nopeuttaa päätöksentekoa ja maksatuksia.

Metsäkeskus järjestää Kemera-koulutusta

Metsäkeskus kouluttaa metsäalan toimijoita Kemera-hakumenettelyyn kevään aikana. Koulutuksissa osallistujat oppivat hakemaan Kemera-tukea nuoren metsän hoitoon, taimikon varhaishoitoon, suometsän hoitoon, metsäteiden rakentamiseen ja perusparantamiseen sekä ympäristötukikohteisiin.

Kemera-koulutukset ovat webinaareja, joihin voi osallistua omalta koti- tai työkoneelta. Verkkoluennot myös tallennetaan ja niitä voi katsoa jälkikäteen Metsäkeskuksen sivuilta.

Lisätietoja:
Anna Rakemaa
metsäjohtaja
Suomen metsäkeskus
puh. 040 352 9080
anna.rakemaa(at)metsakeskus.fi

Janne Uitamo
metsälainsäädännön johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 040 525 3604
janne.uitamo(at)metsakeskus.fi

.