Osallistu luonnonhoitokortin osaamiskokeeseen | Metsäkeskus

Osallistu luonnonhoitokortin osaamiskokeeseen

Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitokortin osaamiskoe on käytännönläheinen koe, jonka avulla voi osoittaa oman osaamisensa talousmetsien luonnonhoidossa. Luonnonhoitokortin suorittamiseen tarvittava perusosaaminen tulisi olla etenkin metsäkoneenkuljettajilla, metsureilla sekä leimikon ja metsänhoitotöiden suunnittelijoilla.

Kaksiosainen käytännönläheinen koe  

Osaamiskoe koostuu monivalintakokeesta ja maastotehtävistä. Hyväksytty suoritus ja luonnonhoitokortin saaminen edellyttävät molempien kokeen osien hyväksyttyä suoritusta.   

Luonnonhoitokortin sisäosuus toteutetaan sähköisenä kokeena. Yhdeksästä eri luonnonhoidon aihealueesta on kokeeseen koottu 50 monivalintakysymystä. Kysymyksissä painotetaan etenkin luontokohteiden ja monimuotoisuutta ilmentävien rakennepiirteiden tunnistamista.  

Maastokokeessa tulee osata tunnistaa luontokohteet ja niitä ilmentävät rakennepiirteet sekä pohtia esimerkiksi säästöpuihin ja vesiensuojeluun liittyviä kysymyksiä. Maastokokeen tehtäviä on sekä hakkuuseen tulevalla leimikolla että jo käsitellyllä alueella. Maastokokeeseen sisältyy myös puu-, pensas- ja kasvilajien tunnistamistehtävä.  

Havaintoja vuoden 2020 kokeesta  

Vuonna 2020 kokeen läpäisi 80 prosenttia osallistuneista, osa heistä toisella yrittämällä. Teoriakokeessa eniten hajontaa oli vesiensuojeluun ja luontokohteiden huomioimiseen liittyvissä vastauksissa.   

– Kokeen maasto-osiossa pärjää hyvin, jos osaa tunnistaa maastossa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja kuvailla niiden rakennepiirteitä. Myös metsätalouden vesiensuojelumenetelmien kertaukseen kannattaa panostaa ennen kokeeseen osallistumista, neuvoo luonnonhoidon asiantuntija Jukka Ruutiainen Suomen metsäkeskuksesta.  

Ilmoittautumiset avautuvat huhtikuussa  

Metsäalan oppilaitokset tarjoavat luonnonhoitokortin osaamiskokeeseen valmentavaa koulutusta. Tarkempaa tietoa koulutuksesta ja ajankohdista saat oppilaitoksista. Koulutukset ovat vapaaehtoisia, eivätkä ole edellytys kokeen suorittamiselle.  

Oppimateriaalit ja -sisällöt, osaamistavoitteet sekä koepaikkakunnat ja -ajat ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Sivuilta voit myös ilmoittautua osaamiskokeeseen. Ilmoittautumiset avataan huhtikuun alussa.  

Lisätietoja:  
Riikka Salomaa  
luonnonhoidon asiantuntija  
Suomen metsäkeskus  
p. 040 775 8253  
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi  

Riitta Raatikainen  
luonnonhoidon johtava asiantuntija  
Suomen metsäkeskus  
p. 050 314 0440  
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi 

.