Suomen metsäkeskus laajentaa avoimen metsätiedon palveluitaan | Metsäkeskus

Suomen metsäkeskus laajentaa avoimen metsätiedon palveluitaan

Suomen metsäkeskus laajentaa avoimen metsätiedon palveluita ottamalla käyttöön kartta- ja rajapintapalvelut. Uudet palvelut helpottavat avoimen metsätiedon katselua ja käyttöönottoa ja näin mahdollistavat sen hyödyntämisen entistä laajemmin.

Uudet palvelut löytyvät 29. kesäkuuta alkaen Metsään.fi-verkkosivuilta avoimen metsätiedon osiosta. Aiemmin tänä vuonna verkkosivuilla julkaistiin paikkatietoaineistojen tiedostopaketit, joiden kautta avointa metsätietoa pääsee tarkastelemaan erityisen paikkatieto-ohjelman avulla. Nyt julkaistavat palvelut mahdollistavat tiedon tarkastelun ilman aineistojen lataamista.

Avoimen metsätiedon osion kautta ei saa metsänomistajien nimi- tai yhteystietoja, tilanrajoja tai kiinteistötunnuksia. Nimi- ja yhteystietojen luovutus edellyttää jatkossakin metsänomistajan suostumusta, toimeksiantoa tai muuta laissa mainittua perustetta. Jos tiedon hakija yhdistää avointa metsätietoa muista rekistereistä hakemansa tiedon kanssa, hänen täytyy huolehtia siitä, että tietoa käytetään oikein.

Karttapalvelut ja rajapinnat tiedostopakettien rinnalle

Karttapalvelut ovat verkkoselaimella käytettäviä sovelluksia, joiden avulla avointa metsätietoa on mahdollista katsella ilman erillistä paikkatieto-ohjelmaa. Karttapalveluiden kautta pääsee tarkastelemaan metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, hila-aineistoa, metsänkäyttöilmoituksia ja Kemera-tuettuja metsänhoito- ja metsänparannustöitä.

Rajapinta on tekninen käyttöyhteys, jonka kautta tiedon käyttäjä saa haluamansa tiedon suoraan Metsäkeskuksen palvelimelta. Metsäkeskuksen rajapinnat käyttävät kahta eri tekniikkaa. Kaikkia aineistoja on mahdollista tarkastella WMS- ja WFS-paikkatietorajapintojen kautta. Kuvioaineistolla, ja myöhemmin myös hila-aineistolla, on lisäksi käytössä aineiston lataamiseen tarkoitettu REST-rajapinta, joka palauttaa tietoa metsätietostandardin mukaisessa muodossa. Rajapintojen käyttö edellyttää siihen soveltuvaa paikkatieto-ohjelmaa.

Uudet palvelut helpottavat avoimen metsätiedon hyödyntämistä

Uudet palvelut helpottavat avoimen metsätiedon käyttöönottoa ja mahdollistavat uusien sovellusten syntymisen avoimen metsätiedon ympärille. Karttapalvelut avaavat aineiston myös niille metsänomistajille ja metsäpalveluyrittäjille, joilla ei ole käytössään metsä- tai paikkatietojärjestelmää. Rajapinnat taas helpottavat avoimen metsätiedon hakemista ja ajan tasalla pitämistä erilaisissa metsäsovelluksissa.

Metsäkeskus järjestää syksyllä koulutusta avoimen metsätiedon kokonaisuudesta ja uusista palveluista. Koulutuksista tiedotetaan myöhemmin lisää.

Lisätietoja:
Juha Inkilä
metsätietoasiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 383 5691
juha.inkila(at)metsakeskus.fi

Aapo Lindberg
paikkatietoasiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 406 3960
aapo.lindberg(at)metsakeskus.fi

.