Taimien hinnat vahvistettavaksi Metsäkeskukseen 15.5.2018 mennessä | Metsäkeskus

Taimien hinnat vahvistettavaksi Metsäkeskukseen 15.5.2018 mennessä

Kemera-töissä käytetyn viljelymateriaalin, yleensä taimien, kustannukset korvataan lähtökohtaisesti maksetun laskun perusteella. Yleisimmille viljelymateriaaleille on kuitenkin mahdollista vahvistaa toimijakohtainen hinnasto. Jos viljelymateriaalien hinnastoa ei ole vahvistettu, voi Metsäkeskus pyytää tositejäljennöksiä taimien ja siementen hankintakuluista liitteeksi Kemera-toteutusilmoitukseen.

Suomen metsäkeskus pyytää toimittamaan Kemera-metsänviljelytöissä käytettävän viljelymateriaalin hinnat vahvistettavaksi 15.5.2018 mennessä. Vahvistuspyynnön voi lähettää oheisella lomakkeella sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)metsakeskus.fi.

Esitetyssä hinnastossa tulee näkyä eriteltyinä taimien perushinta sekä pakkaus-, kaukokuljetus- ja välityskustannukset.

Välitys- ja lähikuljetuskustannukset voivat olla enintään 0,03 euroa/taimi. Kun maanomistaja hankkii itse taimet, ei välitys- ja lähikuljetuskustannuksia korvata. Tukkimiehentäin torjunnasta aiheutuvat kustannukset sisältyvät taimikuluihin. Metsäkeskus ei vahvista hintoja erikoistaimille tai muulle vastaavalle materiaalille. Niiden käyttö on mahdollista vain erityistapauksissa.

Siemen- ja taimihinnastojen vahvistamismenettely perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen nro 97/01. Asetuksen 2 §:ä sovelletaan kaikkiin toimijoihin, ei ainoastaan metsänhoitoyhdistyksiin.


Lisätietoja:

Yrjö Niskanen
hankehallinnon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.