Taimien ja siementen hinnat vahvistettavaksi Metsäkeskukseen | Metsäkeskus

Taimien ja siementen hinnat vahvistettavaksi Metsäkeskukseen

Suomen metsäkeskus pyytää toimittamaan Kemera-tuetuissa metsänviljelytöissä käytettävien taimien ja siementen hinnat vahvistettavaksi. Jos viljelymateriaalien hinnastoa ei vahvisteta etukäteen, voi Metsäkeskus pyytää tositejäljennöksiä taimi- ja siemenlaskuista liitteeksi Kemera-toteutusilmoitukseen.

Kemera-töissä käytettyjen taimien kustannukset korvataan yleensä maksetun laskun mukaisesti, mutta yleisimmille viljelymateriaaleille on mahdollista vahvistaa toimijakohtainen hinnasto.

Suomen metsäkeskus pyytää metsänhoitoyhdistyksiä, yhteismetsiä ja metsäpalveluja tarjoavia yrityksiä toimittamaan vahvistettavaksi hinnat taimista ja siemenistä, joita käytetään kuluvan vuoden aikana Kemera-tuetuissa metsänuudistustöissä. Vahvistuspyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)metsakeskus.fi.

Hintatiedot sekä pakkaus- ja kuljetuskulut näkyviin

Esitetyssä hinnastossa tulee näkyä eriteltyinä taimien arvonlisäveroton perushinta sekä pakkaus-, kuljetus- ja välityskustannukset, kuten mallilomakkeessa. Taimen perushinnalla tarkoitetaan sitä todellista nettohintaa, jonka metsäalan toimija maksaa taimen tuottajalle tai toimittajalle.

Välitys- ja lähikuljetuskustannukset voivat olla enintään 0,03 euroa/taimi. Kun maanomistaja hankkii itse taimet, ei välitys- ja lähikuljetuskustannuksia korvata. Välityspalkkiota ei myöskään makseta yhteismetsien omaan käyttöön tulevista siemenistä ja taimista.

Tukkimiehentäin torjunnasta aiheutuvat kustannukset sisältyvät taimikuluihin. Metsäkeskus ei vahvista hintoja erikoistaimille tai muulle vastaavalle materiaalille. Niiden käyttö on mahdollista vain erityistapauksissa.

Siementen hintaerittelyssä tulee näkyä siementen arvonlisäveroton perushinta, mahdolliset pakkaus- ja kuljetuskustannukset sekä välityspalkkio. Välityspalkkio sisältää siementen välittämisestä, metsänomistajakohtaisesta jakelusta ja pakkauksesta aiheutuneet kustannukset. Välityspalkkio saa olla enintään 20 euroa/kg.

Jos viljelymateriaalien hinnastoa ei ole vahvistettu, voi Metsäkeskus pyytää tositejäljennöksiä maksetuista taimista ja niiden hinnoista, kun toimija jättää Kemera-toteutusilmoituksen.

Lisätietoja:
Pekka Hovila
hankehallinnon päällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 314 0372
pekka.hovila(at)metsakeskus.fi

.