Tykkylumituhoalueiden puunkorjuusta tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus normaaliin tapaan | Metsäkeskus

Tykkylumituhoalueiden puunkorjuusta tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus normaaliin tapaan

Tykkylumi on aiheuttanut merkittäviä metsätuhoja itäisessä ja pohjoisessa Suomessa, varsinkin Ylä-Kainuun ja Pohjois-Karjalan pohjoisosissa. Tykkytuhoja esiintyy erityisesti nuorissa ja varttuneissa kasvatusmänniköissä, jotka sijaitsevat yli 200 metrin korkeudella merenpinnasta. Tuhot ovat todennäköisiä metsissä, joissa on tehty harvennushakkuita viime vuosina.

Tykkytuhoalueilla kaatuneiden ja katkenneiden puiden korjuusta on tehtävä normaaliin tapaan metsänkäyttöilmoitus. Metsänkäyttöilmoitus pitää toimittaa Metsäkeskukseen viimeistään 10 päivää ja aikaisintaan kolme vuotta ennen hakkuun aloittamista lomakkeella tai Metsään.fi-palvelussa.

Jos tuhoalueella tehdään kasvatushakkuita, on hakkuiden toteuttamistapa ilmoitettava kuvioittain. Uudistushakkuissa on lisäksi ilmoitettava metsän uudistamistapa. Metsätuhoalueilla metsänkäyttöilmoitukseen on merkittävä myös hakkuun tarkoitukseksi ”metsätuhoalue” ja lisätiedoissa tuhon aiheuttajaksi tulee ilmoittaa ”tykkytuho”.

Vaurioituneet puut pois metsästä määräaikoihin mennessä

Metsätuholakia sovelletaan tykkytuhoalueella normaalisti. Metsätuholaki velvoittaa puiden omistajaa korjaamaan vahingoittuneet havupuut pois metsiköistä ja välivarastoista tiettyihin määräaikoihin mennessä.

Pohjois-Karjalassa vaurioituneet männyt tulee korjata metsästä 1.7.2018 mennessä ja kuuset 24.7.2018 mennessä.

Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla vaurioituneet männyt tulee korjata metsästä 15.7.2018 mennessä ja kuuset 15.8.2018 mennessä.

Monimuotoisuuden näkökulmasta joitakin kaatuneita puita suositellaan jätettäväksi alueelle tuottamaan lahopuuta. Metsälailla rauhoitetuissa erityisen arvokkaissa elinympäristöissä (10 §) tykkylumen kaatamaa puustoa ei pääsääntöisesti korjata pois lainkaan.

Lisätietoa metsätuholain määräajoista ja velvoitteista on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Tarkemmat ohjeet metsä- ja metsätuholain soveltamisesta tykkytuhoalueiden puunkorjuussa löytyvät Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Tommi Lohi
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Suomen metsäkeskus, pohjoinen palvelualue
p. 0400 397 066
tommi.lohi(at)metsakeskus.fi

Mikko Korhonen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Suomen metsäkeskus, itäinen palvelualue
p. 040 352 3090
mikko.korhonen(at)metsakeskus.fi

Yrjö Niskanen
hankehallinnon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.