Tykkytuhoalueiden metsänkäyttöilmoitusten poikkeusluvat 1.4.–30.6.2018 | Metsäkeskus

Tykkytuhoalueiden metsänkäyttöilmoitusten poikkeusluvat 1.4.–30.6.2018

Tykkytuhoalueiden hakkuut ja puunkorjuun voi aloittaa 1.4.–30.6.2018 välisenä aikana heti, kun metsänkäyttöilmoitus on saapunut perille Metsäkeskukseen. Metsäkeskus ei edellytä, että hakkuut aloitetaan vasta 10 vuorokauden kuluttua metsänkäyttöilmoituksen jättämisestä. Tästä määräajasta poikkeamiseen ei myöskään tarvitse hakea metsälain 14 §:n poikkeuslupaa. Metsänkäyttöilmoituksen lisätietoihin tulee merkitä hakkuun arvioitu aloittamisaika. Menettely ei koske metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Edellä kerrottu menettely edellyttää, että ilmoituksen kohteena olevalla käsittelyalueella korjataan pääasiallisesti kaatunutta, vaurioitunutta tai tuhoissa kuollutta puuta.

Poikkeusmenettely on voimassa seuraavilla alueilla:
- Kainuussa: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi
- Pohjois-Karjalassa: Juuan, Polvijärven ja Valtimon kuntien sekä Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien alueet
- Pohjois-Savossa: Rautavaaran ja Sonkajärven kuntien alueet

Tämä poikkeuksellinen menettely koskee vain kuluvan vuoden tykkylumen tuhoamien metsien puunkorjuuta edellä mainituilla alueilla ja aikarajauksella.

Metsänkäyttöilmoitus on tarkistettava, jos toimenpide tai hakkuualue muuttuu

Metsänkäyttöilmoituksen tarkistaminen on tarpeen tehdä, jos voimassaolevaan metsänkäyttöilmoitukseen on tarve tehdä muutos aiemmin ilmoitetusta seuraavissa tapauksissa (metsälaki 14 §):

- hakkuutapa tai käsittelyalue muuttuu merkittävästi aiemmin ilmoitetusta. Ilmoituksen tarkistamiselle ei ole laissa säädettyä määräaikaa. Tarkistaminen on kuitenkin tehtävä ennen metsätöiden ja puunkorjuun aloittamista.

Tarkemmat ohjeet tykkytuhoalueiden metsänkäyttöilmoituskäytännöistä ovat Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.


Lisätietoja:
Pohjoinen palvelualue
Lohi Tommi, rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Hallituskatu 22, 96100 Rovaniemi
puhelin 029 432 5330, matkapuh. 0400 397 066

Itäinen palvelualue
Korhonen Mikko, rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Siltakatu 20 B, 80100 Joensuu
puhelin 029 432 5012, matkapuh. 040 352 3090

Hankehallintoyksikkö
Niskanen Yrjö, hankehallinnon asiantuntija
Olavinkatu 60 F 23, 57100 Savonlinna
puhelin 029 432 4625, matkapuh. 0400 653 863

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)metsakeskus.fi

.