Uusi karttapalvelu auttaa valuma-alueen määrityksessä | Metsäkeskus

Uusi karttapalvelu auttaa valuma-alueen määrityksessä

Suomen metsäkeskuksen uuden karttapalvelun avulla voi määrittää helposti valuma-alueita. Metsäalan toimijat voivat hyödyntää palvelua esimerkiksi metsätalouden vesiensuojelun suunnittelussa.

Metsäkeskuksen uusi karttapohjainen paikkatietopalvelu helpottaa valuma-alueiden ja niiden pinta-alan sekä vesimäärän arviointia.

Metsäalan toimijat voivat hyödyntää karttapalvelua apuna esimerkiksi vesiensuojelurakenteiden suunnittelussa. Taustatiedot valuma-alueesta auttavat arvioimaan, kuinka suuria laskeutusaltaita, patoja tai pintavalutuskenttiä metsätyöalueilla tarvitaan.

- Palvelu sopii työvälineeksi ensisijaisesti vesiensuojeluhankkeita suunnitteleville toimijoille, mutta sitä voivat toki käyttää muutkin. On hyvä muistaa, että palvelun antamat tulokset ovat taustatietoa. Niiden tulkinta vaatii asiantuntemusta ja mahdollisesti myös lisäselvityksiä, sanoo paikkatietoasiantuntija Juha Jämsén Suomen metsäkeskuksesta.

Ohjelma rajaa valuma-alueen

Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jolta vedet kerääntyvät ja valuvat vesistöön. Valuma-alueita on perinteisesti määritetty karttojen ja maastohavaintojen perusteella. Maanpinnan korkeudesta on myös digitaalista paikkatietoa, jonka avulla alueita on rajattu. Tietojen käyttö on kuitenkin ollut hankalaa.

Uudessa palvelussa käyttäjä voi osoittaa haluamansa pisteen kartalta. Sen jälkeen ohjelma rajaa ja näyttää valuma-alueen ja sen pinta-alan. Jatkossa rajaustyökalu on mahdollista ottaa käyttöön myös toimijoiden omassa paikkatietojärjestelmässä.

Työkalua ja tausta-aineistoja on valmisteltu Metsäkeskuksessa ja osittain Freshabit Life IP –hankkeen rahoituksella.

Palvelu ja sen käyttöohjeet ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Juha Jämsén
paikkatietoasiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 0400 341 249
juha.jamsen(at)metsakeskus.fi

Marko Keisala
paikkatietoasiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 040 534 9110
marko.keisala(at)metsakeskus.fi

.