Uusi metsätietolaki lisää metsätietojen avoimuutta | Metsäkeskus

Uusi metsätietolaki lisää metsätietojen avoimuutta

Metsätiedot ovat sähköisesti saatavissa nykyistä avoimemmin maaliskuusta alkaen, kun metsätietolain muutokset astuvat voimaan. Metsään.fi-verkkosivuille rakennetaan uusi osio avoimen metsätiedon jakelua varten. Suomen metsäkeskus järjestää alkuvuodesta toimijoille webinaareja aiheesta.

Metsään.fi-verkkosivuilla avautuu uusi avoimen metsätiedon osio, jossa avointa metsätietoa voi selailla, ladata paikkatietoaineistoina tai ottaa käyttöön teknisen rajapinnan kautta.

Avoin metsävaratieto esitetään sekä hila-aineistona että kuvioittain. Myös tiedot metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä, metsänkäyttöilmoitukset ja tiedot Kemera-töistä avautuvat.

Metsäkeskus ei luovuta avoimen metsätiedon osiossa metsänomistajan nimi- tai yhteystietoja, tilanrajoja tai kiinteistötunnuksia. Metsään.fi-palvelun nykyiset metsänomistajille ja toimijoille tarkoitetut osiot pysyvät lakimuutoksen jälkeenkin vahvan tunnistautumisen takana. Näissä osioissa on avoimien metsätietojen lisäksi tietoa, jonka perusteella metsätiedot voidaan liittää tiettyyn yksityiseen henkilöön.

Webinaareja toimijoille

Metsäkeskus järjestää metsäalan toimijoille kaksi webinaaria metsätietolain muutoksesta. Ensimmäisen webinaarin aiheena on lakimuutoksen sisältö ja uudet palvelut. Toisessa webinaarissa käsitellään Metsään.fi-verkkosivujen avoimen metsätiedon osion hyödyntämistä.

Ensimmäinen toimijoiden webinaari on 2.2.2018 klo 10–11.30 ja toinen webinaari 15.3.2018 klo 10–11.30.

Ensimmäiseen webinaariin voi ilmoittautua Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Muita keskeisiä muutoksia

Metsään.fi-palvelun tietosisältö säilyy kirjautuneiden käyttäjien osalta lähes ennallaan. Jatkossa metsää kuvaaviin tietoihin ei kuitenkaan sisälly enää euromääräisiä tietoja, kuten puuston hinta-arvioita. Palvelussa pääsee tutustumaan edelleen oman tilan metsä-, ympäristö- ja luontotietoihin sekä hoitamaan metsäasioita sähköisesti.

Uudistetussa metsätietolaissa laajennetaan palveluntarjoajien mahdollisuuksia saada metsänomistajien yhteystietoja suoramarkkinointiin. Uusina hakuehtoina laissa mainitaan metsänomistajan suostumuksen lisäksi tilan tai muun alueen pinta-ala, sijainti, pääpuulaji ja puuston keskitilavuus.

Uudistettu metsätietolaki mahdollistaa myös metsätietojärjestelmän täydentämisen joukkoistetun tiedonkeruun keinoin.

Jos tiedon hakija yhdistää avointa metsätietoa muista rekistereistä hakemansa tiedon kanssa, hänen täytyy huolehtia siitä, että tietoa käytetään oikein. Vastuu metsiä kuvaavan ympäristötiedon ja omistajatietojen yhdistämisestä sekä henkilötietojen suojaa koskevien velvoitteiden noudattamisesta on tietojen vastaanottajalla ja hyödyntäjällä.

Lisätietoja:
Jorma Jyrkilä
metsätiedon palvelupäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 040 723 2641
jorma.jyrkila(at)metsakeskus.fi

Veikko Iittainen
metsänomistajien palvelupäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 040 544 8030
veikko.iittainen(at)metsakeskus.fi

Juha Inkilä
metsätietoasiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 383 5691
juha.inkila(at)metsakeskus.fi

.