Uusi tiepäätösten moiteaika vaikuttaa Kemera-päätöksentekoon | Metsäkeskus

Uusi tiepäätösten moiteaika vaikuttaa Kemera-päätöksentekoon

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Uuden lain mukaan tiekunnan osakkaat voivat jättää tiekunnan päätöksistä kuukauden sisällä oikaisuvaatimuksen. Sen lisäksi osakkailla tai muilla asianomaisilla on kolme kuukautta aikaa nostaa päätöksestä moitekanne. Uusi moiteaika voi viivästyttää teiden kunnostamisen ja rakentamisen Kemera-hakemusten hyväksymistä Metsäkeskuksessa.

Kuukauden oikaisuvaatimusaika ja kolmen kuukauden moiteaika koskevat tiekunnan päätöksiä, jotka on tehty uuden yksityistielain voimaantulon jälkeen. Oikaisuvaatimus osoitetaan tiekunnalle ja moitekanne tiekuntaa vastaan nostetaan käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimus tulee tehdä tiekunnalle 30 päivän kuluessa päätöksestä ja tiekunnan on kutsuttava kokous koolle 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsu on toimitettava tiekunnan osakkaille vähintään 2 viikkoa ja enintään 2 kuukautta ennen tiekunnan kokousta.

Moitekanteen voi nostaa joko päätöksestä, jonka tiekunta on tehnyt kokouksessaan oikaisuvaatimuksen jälkeen tai jo heti tiekunnan ensimmäisen päätöksen jälkeen.

- Muutoksenhakumenettelyt tiekunnan päätöksiin ovat siis muuttuneet. Silti ei liene syytä arvioida, että valitusten määrä kasvaisi aiemmalta matalalta tasolta, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Vaikutukset Kemera-hakemusten käsittelyyn

Tiekuntien kokouksissa päätetään yksityistien kunnostuksesta ja muista tiekuntaa koskevista asioista. Jos tiekunta hakee Kemera-tukea tien perusparantamiseen tai uuden tien rakentamiseen, on tiekunnan päätös kunnostus- tai rakennustöistä laitettava Kemera-tukihakemuksen liitteeksi.

Metsäkeskus voi hyväksyä Kemera-tukihakemuksen ja tietöiden toteuttamissuunnitelman vasta sen jälkeen, kun kolmen kuukauden moiteaika tiekunnan päätöksestä on kulunut.

- Poikkeuksena tästä ovat tiekuntien kokoukset, joissa päätös on syntynyt yksimielisesti ja kaikki osakkaat ovat olleet edustettuina kokouksessa. Tarvittaessa tämä on syytä tuoda selvästi esille Kemera-tukihakemuksessa, Niskanen sanoo.

Jos päätöksestä on nostettu moitekanne, on odotettava lainvoimaista tuomioistuimen päätöstä.

Moiteajasta riippumatta Kemera-tukihakemus tulee vireille ja sen käsittely aloitetaan normaaliin tapaan, kun asiakirjat saapuvat Metsäkeskukseen. Kemera-hakemuksen lähettämistä ei siis tarvitse viivyttää, vaan valmis hakemus kannattaa toimittaa pikaisesti Metsäkeskukseen.

Lisätietoja:
Yrjö Niskanen
hankehallinnon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.