Yhdessä METSO-ohjelman tavoitteisiin – ympäristötukihakemusten valmistelutyöhön tarvitaan lisää metsäammattilaisia | Metsäkeskus

Yhdessä METSO-ohjelman tavoitteisiin – ympäristötukihakemusten valmistelutyöhön tarvitaan lisää metsäammattilaisia

Vapaaehtoista metsien suojelua edistävän METSO-ohjelman kymmenes toimintavuosi on käynnistynyt. Vapaaehtoinen suojelu kiinnostaa maanomistajia, hyviä kohteita on yhä runsaasti ja määrärahoja suojelusopimuksiin on käytettävissä tänä vuonna noin 4,5 miljoonaa euroa. Suomen metsäkeskus kouluttaa alkuvuodesta metsäalan toimijoita ympäristötukihakemusten valmistelutyöhön.

Lisääntyvä puun käyttö asettaa tavoitteita talousmetsien luonnonhoidolle ja arvokkaiden luontokohteiden säilymiselle. Ympäristötukisopimus on hyvä keino turvata luontokohteiden säilyminen. Tuen hakemiseen maanomistajat tarvitsevat usein metsäammattilaisten apua.

Metsäalan toimijat ovat edistäneet METSO-ohjelmaa kertomalla vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksista sekä huomioimalla arvokkaat luontokohteet hakkuissa ja metsänhoitotöissä. Luontokohteita on välitetty pysyvään suojeluun, ja osa toimijoista on valmistellut myös ympäristötukihakemuksia.

METSO-määrärahoja on lisätty edellisvuodesta kahden miljoonan euron verran, jonka vuoksi ympäristötukihakemusten valmistelutyöhön tarvitaan lisää metsäammattilaisia. Valmistelutyötä voidaan tehdä tilan muiden metsätoimenpiteiden suunnittelun yhteydessä ja Metsään.fi-palvelun metsävaratietoja hyödyntäen.

Toimijat voivat hakea hakemusten valmistelutyöstä korvausta, joka on enimmillään 20 prosenttia maanomistajalle maksettavasta sopimuskorvauksesta. Metsäkeskus tarjoaa toimijoille koulutusta sekä asiantuntijatukea kohteiden valintaan ja laskelmien tekemiseen.

Koulutusta ympäristötukihakemusten valmisteluun

Metsäkeskus järjestää alkuvuodesta valtakunnallisen kaksiosaisen webinaarin, jossa koulutetaan metsäalan toimijoita ympäristötukihakemusten valmisteluun.

Tiistaina 13.2.2018 klo 9-11 OSA I Metsälain 10 § erityisen arvokkaat elinympäristöt ja METSO-ohjelman valintaperusteiden elinympäristöt sekä ympäristötuen valintakriteerit.

Perjantaina 16.2.2018 klo 9-11 OSA II Tarkentavat ohjeet rahoitettavien kohteiden tulkintaan ja ympäristötukihakemuksen laadintaan; ympäristötukilomake ja –laskelma sekä Metsään.fi-palvelun hyödyntäminen.

Kouluttajina toimivat Suomen metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen ja luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen. Webinaareihin tulee ilmoittautua 8.2.2018 mennessä Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Metsäkeskus järjestää toimijoille myös ympäristötuen valmistelun alueellisia maastokoulutuksia, joissa syvennetään tietoa kohteiden valinnasta ja korvauksen laskennasta. Ajankohdista ja paikoista tiedotetaan myöhemmin.

Koulutusaiheen materiaaleihin voi tutustua Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

.