biotalous | Metsäkeskus

biotalous

Katja Lähtinen: Puurakentamisessa irti vanhoista rakenteista

Rakentaminen ja asuminen ovat yksi talouden osa-alueista, jolla voidaan viedä merkittävästi eteenpäin kestävää kehitystä erityisesti teollisen puurakentamisen kautta. On arvioitu, että esimerkiksi Euroopan unionin alueella rakentamisen ja rakennusten käyttöä kehittämällä voitaisiin vähentää merkittävästi sekä kokonaisenergian käyttöä, kasvihuonekaasupäästöjä että louhinnasta peräisin olevien materiaalien käyttöä. Kestävä rakentaminen ei ole myöskään vain ekologinen kysymys, vaan siihen liittyy merkittäviä mahdollisuuksia taloudellisten ja sosiaalisen hyötyjen aikaansaamiseen.

.