Kirjanpainajakannan seuranta

Lisätietoja

Yrjö Niskanen
valmiuspäällikkö
puh. 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

WMS-rajapintaa koskien:

Marko Keisala
paikkatietoasiantuntija
puh. 040 534 9110
marko.keisala(at)metsakeskus.fi

Kuivina ja lämpiminä kesinä nopeasti lisääntyvät kirjanpainajakuoriaiset vahingoittavat kuusia. Ne lisääntyvät tuulen kaatamissa puissa, kuusipinoissa sekä heikkokuntoisissa pystypuissa. Hyvin runsaana esiintyessään kirjapainajat voivat käydä myös terveiden puiden kimppuun.

Kirjanpainajat lähtevät parveilemaan lämpötilan noustessa noin 18 asteeseen. Lue lisää kaarnakuoriaistuhoista ja niiden tunnistamisesta.

Karttapalveluita kirjanpainajatuhoista

Hyönteistuhohakkuukuviot vuosittain

Kirjanpainajatuhojen riskikohteet WMS-rajapintapalveluna