Lumituhoriskikartta | Metsäkeskus

Lumituhoriskikartta

Lisätietoja

Mikko Kesälä
paikkatietoasiantuntija
puh. 040 755 3795
mikko.kesala(at)metsakeskus.fi

Lumituhoriskikartassa on laskettu lumituhoriski Metsäkeskuksen hila-aineistolle. Hila on 16m * 16m kokoinen ruutu, jota käytetään Laser-keilaukseen perustuvan metsien kaukokartoituksen yhteydessä apuna puustotietojen muodostamisessa. Hilaruudukko kattaa lähes koko Suomen.

Lumituhoriskikartta ennustaa todennäköisyyttä, että jollakin alueella on kohonnut riski parhaillaan tai on ollut kuluneena talvena. Aineistosta on tehty selaimella käytettävä karttasovellus. Karttasovelluksella aineistoa voi selata siellä, missä lumituhoriskiennuste on antanut kertymän kanssa riskiarvoja. Muualla näkyy peruskartta.

Lumituhoriskikartassa voit verrata haluamasi alueen puiden lumituhoriskiä eri ajanjaksoilta. Karttapalvelussa on valittavissa tämän päivän arvo, viikon korkein tai talven korkein arvo. Lumituhoriski ilmaistaan väreillä. Suurin osa Suomesta on aluetta, jolla ei ole kohonnutta riskiä ja tällöin hila on läpinäkyvä ja hilan kohdalla näkyy pelkkä peruskartta.

Palvelussa voi myös ilmoittaa havaintonsa lumituhosta. Sen lisäksi palvelussa pystyy ilmoittamaan havaintonsa myrskytuhosta, hyönteistuhosta, hirvituhosta, myyrätuhosta, juurikääpätuhosta ja muusta tuhosta. Ilmoitetut tuhohavainnot tulevat näkyviin kaikille käyttäjille. Palvelussa näkyy myös Laatumetsä-sovelluksella tehdyt lumituhoilmoitukset.

Lumituhon todennäköisyyttä kartalla lisäävät korkea lumikuorma, korkeus merenpinnasta sekä sijainti maastossa ylempänä lähiympäristöön verrattuna (esim. mäen päällä). Mäntyvaltaisissa metsissä lumituhon todennäköisyys on korkeampi muihin puulajeihin verrattuna. Korkea pohjapinta-ala yhdistettynä pieneen keskiläpimittaan nostavat myös lumituhoriskin arvoa. Käytännössä riski lumituholle kasvaa tiheässä metsässä, jossa puusto on hoikkaa pituuteensa nähden.

Lumituhoriskikartan laskentamallinnuksen on kehittänyt Luonnonvarakeskus Säätyö-hankkeessa. Lumituhoriski on simuloitu käyttäen apuna mm. Ilmatieteen laitoksen lumikuorma-tietoa pitkältä aikajaksolta. Lumituhoriskimallinnus perustuu tilastolliseen malliin sen todennäköisyydestä, että viiden vuoden aikana kohteelle tulee lumituho. Kartta on laskettu yhdistämällä malli useista lähteistä koottuihin paikkatietoaineistoihin. Metsäkeskuksessa lumituhoriskimallinnusta on viety hieman eteenpäin liittämällä siihen ajantasainen säätieto.

Miten lumituhoja muodostuu?

Karkeasti yleistäen lumituhoja alkaa tulla säännöllisesti, kun noustaan yli 200 metrin korkeudelle merenpinnasta. Pääsääntöisesti mitä ylemmäs noustaan merenpintaan nähden, sen useammin ja voimakkaammin tuhoja esiintyy. Eniten lumituhoja esiintyy Itä-Suomen, Kainuun sekä Lapin vaara-alueilla. Viimeksi tällaisia korkeiden alueiden voimakkaita tuhoja oli talvella 2017-2018 Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Länsi- ja Etelä-Suomessa yli 200 metriin nousevia alueita on vähän ja nollan yläpuolelle nousevia kelejä enemmän ja korkeammilla lämpötiloilla, jolloin lumi putoaa puusta alas herkemmin.

Lumituhoja muodostuu pääsääntöiseti kahdella tavalla. Toinen on lumen kertyminen runsaiden lumisateiden myötä, jos ei ole niin voimakkaita suojakelejä ja tuulia, että lumi putoaisi alas puusta. Alkumuodostukseen tarvitaan kostean lumen sataminen tarttumapinnaksi myöhemmille lumisateille. Toisinaan on myös märän lumen aiheuttamia tuhoja, jolloin tuho syntyy, kun sataa pienen ajan sisällä runsaasti märkää lunta. Tällainen oli mm Pyry-myrsky vuonna 2001, joka aiheutti pääosin Etelä-Pohjanmaalla miljoonien kuutioiden metsätuhot ja laajat ja pitkäkestoiset sähkökatkokset.

Toinen lumen aiheuttama tyypillinen tuho on ns. huurretykyn muodostuminen vaara-alueille. Huurteen muodostuminen ja kertyminen on voimakkaampaa mäkien, vaarojen ja tuntureiden huipulla, kuin laaksoissa. Ilmassa oleva kosteus tiivistyy ilmavirtauksen noustessa rinnettä ylöspäin ja samalla jäähtyessä. Kosteus jäätyy puihin kiinni. Tykyssä usein suurempi osa puuhun tulleesta painosta on ilmasta jäätynyttä kosteutta, kuin satanutta lunta tai räntää.

Tietotuotekuvaus: Lumituhoriskikartta

.