Luonnonhoitohankkeet

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä.

Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

3.6.2019 Itäinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toimijaa luonnonhoitohankkeena toteutettavan Hoikan vesiensuojelukosteikon suunnitteluun ja toteuttamiseen Keski-Suomeen. Hankealue sijaitsee Kannonkoskella. Tavoitteena on muodostaa alueelle vesiensuojelusuositusten...
24.5.2019 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Pohjanmaalle Isojoen Hukanluoman vesiensuojelusuunnitelmalle. Hankealue sijaitsee Isojoella ja Kauhajoella ja koostuu Isojoen haaraan Heikkilänjokeen pohjoisesta laskevasta Hukanluoman kolmannen jakovaiheen...
20.5.2019 Itäinen palvelualue
Metsäkeskus hakee luonnnonhoitohankkeen toteuttajaa Pohjois-Karjalaan Juukaan ja Kolille. Luonnonhoitohanke sijaitsee Juuassa (Juuan ja Vuokon kylissä) ja Lieksassa (Kolin kylässä). Siihen kuuluu kolmessa eri kohdekokonaisuudessa tehtäviä...
20.5.2019 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Ristiinan monimuotoisuutta edistävälle kulotus-luonnonhoitohankkeelle.  Kohde sijaitse Mikkelin Ristiinassa Rahikkalan kylässä. Kohteella toteutetaan monimuotoisuutta edistävää kulotusta yhteensä 2,0 hehtaarin...
20.5.2019 Kaakkoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Lemin Lemetsuon-Ronkaansuon vesiensuojeluhankkeelle. Hankehakualueena on Lemin kunnan länsiosassa, Kivijärven valuma-alueella sijaitsevat Lemetsuon ja Ronkaansuon metsäojitusalueet. Soiden ja niitä...
20.5.2019 Itäinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Leppävirran kulotus -luonnonhoitohankkeelle. Hankealue sijaitsee Leppävirran kunnan Hankamäen kylässä, pari kymmentä kilometriä Leppävirran kuntakeskuksesta koilliseen. Luonnonhoitohanketyyppi on...
20.5.2019 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Pohjanmaalle Vähäjärvi - Myllyoja -luonnonhoitohankkeelle. Hanke sijaitsee Iin kunnassa Kuivaniemen kylässä ja koostuu kahdesta kohteesta: Vähäjärvi ja Myllyoja. Tarkemmat toimenpiteet esitellään...
20.5.2019 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Jaalan monimuotoisuutta edistävälle kulotus-luonnonhoitohankkeelle.   Kohde sijaitse Kouvolassa Jaalan Kimolan kylässä. Kohteella toteutetaan monimuotoisuutta edistävää kulotusta yhteensä 6,1 hehtaarin alalla....
20.5.2019 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Kainuuseen Sotkamon Korholanmäellä sijaitsevan valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelmalle. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 100 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa....
20.5.2019 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Ylämaan monimuotoisuutta edistävälle kulotus-luonnonhoitohankkeelle.  Kohde sijaitse Lappeenrannan Ylämaalla Sirkjärven kylässä. Kohteella toteutetaan monimuotoisuutta edistävää kulotusta yhteensä 2,2 hehtaarin...
20.5.2019 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Pohjanmaalle Nivalaan Eikkalan vesiensuojelusuunnitelmalle.  Hanke sijaitsee Nivalan kunnassa Karvoskylän suunnalla ja koostuu kosteikosta, jolla käsitellään Pohjojärven lähialueen vesiä. Hankealueen...
20.5.2019 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Pohjanmaalle Vareputaanojan luonnonhoitohankkeelle. Hanke sijaitsee Oulussa Haukiputaan Jokikylässä. Sen tavoitteena on ennallistaa Vareputaanojan arvokasta pienvesi -elinympäristöä ja parantaa vesiensuojelua...
20.5.2019 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Pohjanmaalle Vuotungin luonnonhoitohankkeelle. Hanke sijaitsee Kuusamossa Vuotungin kylällä. Hankkeeseen kuuluu kaksi erillistä kohdetta Vuotungin valuma-alueella Kohde 1 on Isonkorvenpuro, joka laskee...
20.5.2019 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Kainuuseen Suomussalmelle metsänhoidolliseen kulotushankkeeseen. Hanke sijaitsee Suomussalmen keskustasta, Ämmänsaaresta, n 60 km pohjoiseen, Piispajärven kylällä Kääpälän tilalla. Hankealueen kokonaispinta-ala on...