Luonnonhoitohankkeet

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä.

Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

Vuoden 2020 hankehakujen aikataulu:

  • Hankehaku I: 24.2. - 6.3.2020
  • Hankehaku II: 25.5. - 5.6.2020
  • Hankehaku III: 12.10. - 23.10.2020

 

24.2.2020 Läntinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Pohjanmaalle Ähtäriin luonnonhoidollisen kulotushankkeen toteutukseen. Hankealue sijaitsee Ähtärissä, Savolankylällä. Kulotuskuvio on pinta-alaltaan n. 2,1 hehtaaria. Kulotushankkeessa poltetaan suurin...
24.2.2020 Eteläinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Hartolassa Haran kylässä tehtävään luonnonhoidolliseen kulotukseen. Kohde sijaitsee Hartolan ja Joutsan kuntarajalla. Hankealueen kokonaispinta-ala on 2 hehtaaria. Hanke on toteutettava ja saatettava...
24.2.2020 Läntinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Siikaisiin Satakuntaan luonnonhoidollisen kulotushankkeen toteutukseen. Hankealue sijaitsee Siikaisissa, noin kaksitoista kilometriä keskustaajaman itäpuolella. Kulotuskuviot (2 kpl) ovat pinta-alaltaan...
24.2.2020 Eteläinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjanmaalle Laihian kunnan Yrjäälän kylän luonnonhoidolliseen kulotushankkeeseen. Hanke sijaitsee Laihialla tilan 399-419-9-67 alueella ja sisältää poltettavan alueen, ja siihen sisältyvän poltettavan...
24.2.2020 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Lapin Tervolaan luonnonhoidolliseen kulotushankkeeseen. Hanke sijaitsee Tervolan kunnassa noin 18 kilometriä Tervolan taajaman kaakkoispuolella Lapin yhteismetsä tilalla. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin...
24.2.2020 Kaakkoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Savoon Pertunmaan monimuotoisuutta edistävä kulotus -luonnonhoitohankkeelle. Kohde sijaitse Pertunmaalla Höltän kylällä. Kohteella toteutetaan monimuotoisuutta edistävää kulotusta yhteensä 10,4 hehtaarin...
24.2.2020 Itäinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Kuhmoisten kulotus -luonnonhoitohankkeelle. Hankealue sijaitsee Kuhmoisten kunnassa noin kymmenen kilometriä Kuhmoisten kuntakeskuksesta koilliseen. Luonnonhoitohanketyyppi on luonnonhoidollinen kulotus. ...
24.2.2020 Itäinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Savon elinympäristöjen hoito -luonnonhoitohankkeelle. Hankealueet sijaitsevat Kuopion kaupungin Kaaraslahden kylässä viitisen kilometriä Nilsiän kuntakeskuksesta lounaaseen ja Varkauden kaupungin...
24.2.2020 Itäinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Pielaveden kulotus -luonnonhoitohankkeelle. Hankealue sijaitsee Pielaveden kunnan Taipaleen kylässä kymmenkunta kilometriä Pielaveden kuntakeskuksesta etelään. Luonnonhoitohanketyyppi on luonnonhoidollinen...
24.2.2020 Läntinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Pirkanmaalle Hämeenkyröön luonnonhoidollisen kulotushankkeen toteutukseen. Hankealue sijaitsee Hämeenkyrössä, noin kuusi kilometriä keskustaajaman itäpuolella. Kulotuskuvio on pinta-alaltaan 2,6 hehtaaria....

.