Luonnonhoitohankkeet

Lisätietoja

Riitta Raatikainen (Matti Seppälän sijainen)
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Matti Seppälä
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0378
matti.seppala(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä.

Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.


Seuraavat hankkeet avataan hakuun 25.2. – 8.3.2019 välisenä aikana.

27.3.2019 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Pohjanmaalle Evijärven luonnonhoidollisen kulotushankkeen toteutukseen. Hankealue sijaitsee Evijärvellä, Haapajärvenkylällä, Ruuhijärven länsipuolella, Helviikinkankaassa. Kulotuskuvio on pinta-alaltaan n. 3,3...
28.2.2019 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Sallan kulotushankkeelle. Hankealue sijaitsee Sallan Yhteismetsän tilalla Morottajan kylän pohjoispuolella Pirtti-Raakku ja Väärä-Raakku vesistöjen läheisyydessä. Kulotettavan alueen pinta-ala on noin 17 hehtaaria...
25.2.2019 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Pohjanmaalle Ähtäriin luonnonhoidollisen kulotushankkeen toteutukseen. Hankealue sijaitsee Ähtärissä, Savolankylällä. Kulotuskuvio on pinta-alaltaan n. 2,1 hehtaaria. Kulotushankkeessa poltetaan suurin osa...
25.2.2019 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Pohjanmaan Haapajärvelle metsänhoidolliseen kulotushankkeeseen. Hanke sijaitsee Haapajärven keskustan pohjoispuolella Juntinkankaan tilalla. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 2,5 hehtaaria. Tarkemmat...
25.2.2019 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Lohjan Hauhulan ja Hattulan kylissä sijaitsevalle paahderinteiden luonnonhoitohankkeelle. Hankkeen tavoitteena on hoitaa harjualueen paahderinteitä ennakkosuunnitelman mukaisesti muun muassa puustoa korjaamalla....
25.2.2019 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Ylämaan monimuotoisuutta edistävälle kulotus-luonnonhoitohankkeelle. Kohde sijaitse Lappeenrannan Ylämaalla Sirkjärven kylässä. Kohteella toteutetaan monimuotoisuutta edistävää kulotusta yhteensä 2,2 hehtaarin alalla...
25.2.2019 Itäinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Leppävirran kulotuksen luonnonhoitohankkeelle. Hankealue sijaitsee Leppävirran kunnan Hankamäen kylässä, pari kymmentä kilometriä Leppävirran kuntakeskuksesta koilliseen. Luonnonhoitohanketyyppi on...
25.2.2019 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Päijät-Hämeeseen Heinolaan Taipaleen kylälle luonnonhoidollisen kulotushankkeen toteutukseen. Hankealueen pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. Hankkeen...
25.2.2019 Itäinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Kuhmoisten kulotuksen luonnonhoitohankkeelle. Hankealue sijaitsee Kuhmoisten kunnassa noin kymmenen kilometriä Kuhmoisten kuntakeskuksesta länteen. Luonnonhoitohanketyyppi on luonnonhoidollinen kulotus....
25.2.2019 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pirkanmaalle Lempäälään luonnonhoidollisen kulotushankkeen toteutukseen. Hankealue sijaitsee Lempäälässä, Iso Kausjärven länsirannalla. Kulotuskuvio on pinta-alaltaan 3,0 hehtaaria. Kulotushankkeessa poltetaan suurin...
25.2.2019 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Kemijärven kulotushankkeelle.  Hanke sijaitsee Kemijärven Yhteismetsän tilalla Tunturipalossa, Kemijärveltä noin 34 km Pahkakummuntietä pohjoiseen. Kulotettavan alueen pinta-ala on noin 18 hehtaaria. Hankkeen...
25.2.2019 Itäinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Karjalaan Kajoon kulotussuunnitelmalle. Hanke sijaitsee Juuassa, Kajoon kylällä ja siihen kuuluu kahdella eri kiinteistöllä olevat kahden hehtaarin avohakatut kuviot. Hankkeen kokonaispinta-ala on n. 4...
25.2.2019 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Kainuuseen Sotkamon Räätäjärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelmalle. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 60 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. Hankkeen toteutus on...