Luonnonhoitohankkeet

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä.

Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

Vuoden 2020 luonnonhoitohankkeiden hankehakujen aikataulu:

  • Hankehaku I: 24.2.-6.3.2020
  • Hankehaku II: 25.5.-5.6.2020
  • Hankehaku III: 12.10.-23.10.2020

 

28.10.2019 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Naamijoen vesiensuojelun toimenpidesuunnitelman toteuttamisesta Kemeran 21 § luonnonhoitohankkeena. Luonnonhoitohankkeeseen kuuluu toimenpidesuunnitelman mukainen toteutus ja työnjohto sekä...
28.10.2019 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalle Kiimingin tikankonttilehtojenhoitohankkeelle.  Hanke sijaitsee Kiimingissä ja koostuu kolmesta metsälain 10 §:n lehtokuviosta. Kahdella kuviolla on runsaasti tikankonttia....
21.10.2019 Läntinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Pohjanmaalle Isojoen Uuronluoman vesiensuojelusuunnitelmalle.  Hankealue sijaitsee Kauhajoella ja koostuu Isojoen haaran Heikkilänjoen yläosassa sijaitsevaan Hukanluomaan pohjoisesta laskevasta...
18.10.2019 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Varsinais-Suomeen Kustavin ja Naantalin kuntien alueilla toteutettaviin lehtojenhoitohakkuisiin. Kohteet ovat herkkiä lehtokohteita, joiden poimintaluonteisilla hakkuilla pyritään edistämään niiden ominaispiirteitä...
15.10.2019 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Lapin Tervolaan luonnonhoidolliseen kulotushankkeeseen. Hanke sijaitsee Tervolan kunnassa noin 18 kilometriä Tervolan taajaman kaakkoispuolella Lapin yhteismetsä tilalla. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 2,5...
14.10.2019 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Iitin 2020 monimuotoisuutta edistävä kulotus luonnonhoitohankkeelle.  Kohteet sijaitsevat Iitissä Lyöttilän kylässä. Kohteilla toteutetaan monimuotoisuutta edistävää kulotusta yhteensä 5,1 hehtaarin alalla...
14.10.2019 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Jaalan 2020 monimuotoisuutta edistävä kulotuksen luonnonhoitohankkeelle.  Kohde sijaitse Kouvolassa Jaalan kylässä. Kohteella toteutetaan monimuotoisuutta edistävää kulotusta yhteensä 2,7 hehtaarin alalla....
14.10.2019 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Kainuuseen Suomussalmelle metsien monimuotoisuutta edistävään kulotukseen. Hanke sijaitsee Suomussalmen keskustasta, Ämmänsaaresta, n 20 km luoteeseen, Alajärven kylällä Saijanniemen tilalla. Hankealueen...
14.10.2019 Kaakkoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Puruveden Hamaluosuon vesiensuojeluhankkeelle. Hamalosuon vesiensuojeluhanke on osa laajaa, koko Puruvettä koskevaa Freshabit Life IP hanketta. Hankehakualue sijaitsee Puruveden valuma‐alueen pohjoisosassa,...
14.10.2019 Itäinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Kyyjärvellä eroosioituvaan ojaan vesiensuojeluhankkeen. Hanke sijaitsee Kyyjärvellä noin seitsemän kilometrin päässä keskustasta. Kylkinevalta Leppäpuroon laskevan ojauoman eroosiota estetään pohjapadoilla ja...
14.10.2019 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Hämeenlinnassa sijaitsevien Pukki- ja Vilikkalansoiden ennallistamistöiden tekemiseen.  Hanke on toteutettava ja saatettava päätökseen vuoden 2021 marraskuun loppuun mennessä. Hankehakemukset tulee olla...
14.10.2019 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Pohjanmaalle, suon ja puron ennallistamishankkeelle. Hanke sijaitsee Pudasjärvellä, lähellä Syötteen kansallispuistoa. Hankkeeseen kuuluu Tervonsuon ennallistaminen ojia tukkimalla sekä läheisten...
14.10.2019 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Pohjanmaan Haapajärvelle metsien monimuotoisuutta edistävään kulotukseen. Hanke sijaitsee Haapajärven kunnassa noin 7 kilometriä Haapajärven keskustan luoteispuolella Käpylän tilalla. Hankealueen...
14.10.2019 Itäinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Karjalaan Nurmeksen kulotussuunnitelmalle.  Hanke sijaitsee Nurmeksessa, Saramon kylällä ja siihen kuuluu noin kahdeksan hehtaarin avohakattu kuvio. Hankkeen kokonaispinta-ala on n. 5,5 hehtaaria....
14.10.2019 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Hartolassa Oksalan kylässä tehtävään luonnonhoidolliseen kulotukseen.  Hanke on toteutettava ja saatettava päätökseen vuoden 2021 marraskuun loppuun mennessä. Hankehakemukset tulee olla Metsäkeskuksessa 5.11....
14.10.2019 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Pohjanmaalle Kuusamoon luonnonhoidolliseen kulotushankkeeseen. Hanke sijaitsee Kuusamon kunnassa Kuusamon yhteismetsän Luoman palstalla kunnan eteläosassa lähellä itärajaa. Hankealueen kokonaispinta-...
14.10.2019 Itäinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Pielaveden kulotuksen luonnonhoitohankkeelle. Hankealue sijaitsee Pielaveden kunnan Taipaleen kylässä kymmenkunta kilometriä Pielaveden kuntakeskuksesta etelään. Luonnonhoitohanketyyppi on luonnonhoidollinen...
14.10.2019 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Vuolujoen lähialueiden vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen.  Hanke on toteutettava ja saatettava päätökseen vuoden 2022 marraskuun loppuun mennessä. Hankehakemukset tulee...
14.10.2019 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Kainuuseen Suomussalmelle metsänhoidolliseen kulotushankkeeseen. Hanke sijaitsee Suomussalmen keskustasta, Ämmänsaaresta, n 60 km pohjoiseen, Piispajärven kylällä Kääpälän tilalla. Hankealueen kokonaispinta-...
14.10.2019 Itäinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Savon elinympäristöjen luonnonhoitohankkeelle. Hankealueet sijaitsevat Kuopion kaupungin Kaaraslahden kylässä viitisen kilometriä Nilsiän kuntakeskuksesta lounaaseen ja Varkauden kaupungin...
14.10.2019 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Pohjanmaalle Ähtäriin luonnonhoidollisen kulotushankkeen toteutukseen Hankealue sijaitsee Ähtärissä, Savolankylällä. Kulotuskuvio on pinta-alaltaan n. 2,1 hehtaaria. Kulotushankkeessa poltetaan suurin osa...
14.10.2019 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Kainuuseen Suomussalmelle metsänhoidolliseen kulotushankkeeseen. Hanke sijaitsee Suomussalmen keskustasta, Ämmänsaaresta, n 43 km luoteeseen, Ylinäljängän kylällä Ypykän tilalla. Hankealueen kokonaispinta-ala...
14.10.2019 Itäinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Karjalaan Ilomantsissa sijaitsevalle vesiensuojelusuunnitelmalle. Toteutus on osa valtakunnallista Freshabit Life IP hanketta. Hankkeessa toteutetaan vesiensuojelurakenteita neljässä...
14.10.2019 Itäinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Kuhmoisten kulotus -luonnonhoitohankkeelle. Hankealue sijaitsee Kuhmoisten kunnassa noin kymmenen kilometriä Kuhmoisten kuntakeskuksesta koilliseen. Luonnonhoitohanketyyppi on luonnonhoidollinen kulotus....